Zorgen over zandhopen in Bloemendalerpolder

Tamar de Vries
Weesp

Bewoners van de wijk Leeuwenveld 1 in Weesp maken zich zorgen over de komst van ’een vier meter hoge zandplaat voor de deur’. Woordvoerder Cees Lustig van de Vereniging van Eigenaren Leeuwenveld 1 verklaart desgevraagd dat de VvE bij de gemeente een zienswijze heeft ingediend op de omgevingsvergunning voor het ’zanddepot’.

,,Ik heb er wel begrip voor dat het er komt, dat moet gewoon gebeuren. Het zand is nodig voor de bouw van woningen in de Bloemendalerpolder, maar de VvE wil graag weten of het wel op de goede plek ligt’’, vertelt hij. Volgens Lustig is het niet duidelijk of er een tijdelijk zanddepot in de polder komt of dat het om zogeheten voorbelasting van bouwgrond gaat.

Voorbelasten van grond is vaak nodig omdat geëist wordt dat de bouwgrond voldoende draagkracht heeft voor de huizen die erop komen te staan. Dat is zeker nodig bij slappe veenweidegrond zoals de Bloemendalerpolder.

Zanddumpers

Door op de bouwgrond veel zand neer te leggen en dus voor te belasten wordt ervoor gezorgd dat de bouwers straks geen last hebben van verzakkingen van de bouwgrond.

Weesp wil de aanvoer van het zand vergemakkelijken door de aanleg van een tijdelijke aanlegplaats in het Amsterdam-Rijnkanaal. Op die manier hoeven er geen grote zanddumpers door de stad te rijden.

De gemeente kon woensdag geen toelichting geven, omdat de termijn waarbinnen er zienswijzen kunnen worden ingediend nog niet is verstreken.

Tijdelijke weg

In de gemeentelijke informatie van 19 maart staat dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen voor de kap van 65 bomen en een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg ter hoogte van de Leeuweveldseweg.

De gemeente laat weten dat zij op 11 mei met de betrokken bewoners om tafel gaat.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.