20.000 zonnepanelen en windturbines in Eemvallei ’uit den boze’

Jetty Claus
Soest

Ontoelaatbaar noemen natuurbeschermingsorganisaties de plannen voor een weiland met 20.000 zonnepanelen aan de Oude Lodijk in Hoogland-West (Amersfoort) en een windturbine-locatie op de RWZI aan de Eem in de Isselt. Gezamenlijk hebben de organisaties een brandbrief gestuurd naar de gemeente Amersfoort.

De polder met zijn ’extreme openheid als kernkwaliteit zou met deze landschap- en horizonvervuiling’ onevenredig zwaar worden aangetast, menen Stichting Behoud de Eemvallei, Vereniging Vrij Polderland. Vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en Dorpsbelangen Hoogland-West.

Amersfoort is bezig met onderzoeken naar de mogelijkheden, maar ook de provincie Utrecht krijgt een afschrift van de brief omdat haar ’geloofwaardigheid’ op het spel staat. Zij onderschreef eerder de internationale verantwoordelijkheid om de weidevogels te bescherming. De Eemvallei is een van de belangrijkste Nederlandse gebieden, zo is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie van 2013, die in november opnieuw moet worden vastgesteld voor de periode tot 2028. Dat geldt ook voor de Provinciale Ruimtelijke Ordening. Tot nu toe gold het regiem van ’nee, tenzij’ in de Eemvallei.

Archeologisch

Volgens de natuurbeschermers is energieopwekking een industriële activiteit die niet zomaar overal kan plaatsvinden. Door de ’verrommeling’ zou de archeologische waarde van het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland ernstig worden aangetast.

De briefschrijvers zeggen onderzoek gedaan te hebben naar de daken van bedrijven op industrieterreinen in Amersfoort. Zij adviseren de keistad om daarop te focussen, omdat het goed uitpakt voor de bedrijven en voor het terugdringen van CO2 in de gemeente. De vier hectare voor de zonneweide is boerenland en daarmee belangrijk als voedselbron bij de voedselproductie.

Als er windturbines bij de RWZI komen leveren de wieken hinder op voor trekvogels en zo’n dertig reeën op het naastgelegen stiltegebied landgoed Coelhorst van Natuurmonumenten. Plaats de turbines op zee, is het advies. Dat levert meer stroom op. De schrijvers hebben lucht gekregen van onderzoeken naar een ’windbos’ op de Heuvelrug. ,,Ook dat gaat lijnrecht in tegen inspanningen van de provincie voor een Nationaal park de Heuvelrug.”

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.