SP Hilversum op bres voor wethouder Klamer

Wethouder Klamer.© Foto SP Hilversum

Henk Runhaar
Hilversum

De SP-fractie in Hilversum komt dinsdag met een steunbetuiging aan de eigen wethouder Arjo Klamer. Die ligt sinds vorige week zwaar onder vuur in de Hilversumse politiek. Hem wordt onder meer verweten dat bij falen, zoals de malaise bij Versa Welzijn, altijd de schuld geeft aan anderen.

Onder de kop ’SP trots op haar wethouder!’ komt Klamers achterban met een opsomming van zijn verdiensten. ,,De weinig concrete en insinuerende kritiek vanuit de gemeenteraad doet hem en de SP onrecht.’’

Volgens de collegepartij heeft Klamer zijn zaakjes wel degelijk goed voor elkaar. ,,Net als iedereen in de Hilversumse politiek heeft onze wethouder grote zorgen dat de gemeente Hilversum veel geld uitgeeft aan uitkeringen. Dat terwijl juist deze wethouder onderzoek heeft laten doen naar het Sociaal Plein en de mogelijkheden om de kosten te reduceren. Het bevreemdt ons enorm dat juist deze wethouder te weinig zelfkritiek wordt verweten nadat hij onderzoek heeft gedaan naar zijn eigen dienst en de moed heeft gehad de resultaten daarvan openbaar te maken.’’

Naar aanleiding van dit onderzoek nam de wethouder ingrijpende maatregelen, stelt de SP. ,,In overleg met wethouder Van der Want (D66) is de gemeenteraad voorgesteld 3,3 miljoen euro vrij te maken voor de noodzakelijke verbeteringen. Ook zorgt hij ervoor dat mensen die werkeloos worden niet in de bijstand terecht komen maar meteen begeleid worden naar werk. Hij zet erop in dat dit werk passend en duurzaam is. De positieve effecten, namelijk lagere instroom en hogere uitstroom, zijn inmiddels zichtbaar.’’

Klamer maakt zich bovendien sterk voor Tomin, die organisatie waar mensen werken ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’, probeert hij voor een sterfhuisconstructie te behoeden, stelt de fractie. ,,Hij ondervond daarbij veel weerstand in de regio. Het beleidsplan dat door onze wethouder en op aangeven van de Hilversumse raad is ontwikkeld werd daar in april onderuit gehaald zonder dat een alternatief plan werd geboden. Onze wethouder heeft het initiatief in de ontwikkeling van het alternatieve plan. Hij zal, zoals hij gewoon is te doen, de Hilversumse raad hierbij betrekken.’’

Een ander mooi initiatief van ’onze wethouder’ is volgens de partij de oprichting van de coöperatie Productief Leren. ,,Die staat ten dienste van leerlingen die in het regulier onderwijs niet meer terecht kunnen. Deze jongeren kunnen hierdoor op de arbeidsmarkt met een diploma starten.’’

Ook wordt gewezen op ’Sterke Buurten’, een programma waarin Klamer samen optrekt met wethouder Wimar Jaeger (D66). ,,Ingrijpende en positieve plannen voor Hilversum. Het hele welzijn werd onder de loep genomen en dat had ook gevolgen voor Versa welzijn. Nadat er meerdere signalen kwamen van bewoners en professionals dat afspraken niet werden nagekomen stapte onze wethouder naar hun raad van toezicht. Deze bleek al zelfstandig tot dezelfde conclusie gekomen en heeft de directeur vervangen. De samenwerking verloopt nu weer goed. Ook van de medewerkers horen we terug dat ze tevreden zijn met de nieuw ingeslagen weg.’’

Gezicht

De nog altijd niet gerealiseerde Hilversum-pas, Klamers verantwoordelijkheid, komt ook weer voorbij. ,,Alles is klaar voor de aftrap. De gemeenteraad werd gevraagd een kleine subsidie toe te kennen maar had daarbij zoveel vragen en voorwaarden dat het de initiatiefnemers van de pas bijna onmogelijk werd gemaakt de pas te realiseren. Deze pas, die bedoeld is voor alle Hilversummers maar vooral voor mensen met een laag inkomen, kan dit jaar nog gerealiseerd worden.’’

Klamer is volgens zijn partij ’hét sociale gezicht van dit college’. ,,Wij respecteren hem voor de moed en de bedachtzame manier waarop hij zijn wethouderschap uitoefent. Iedereen erkent ook dat hij hart heeft voor de zaak. Ook gegeven de complexiteit van zijn dossiers en de positieve resultaten die nu zichtbaar worden, is het voor het bestuur van Hilversum noodzakelijk dat hij zijn werk in dit college kan afmaken. Wij staan 100% achter onze wethouder.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.