Spannende climax bij bootjesplan Oude Haven

Voorstanders willen meer leven in de brouwerij.© Foto archief Studio Kastermans

Valentijn Bartels
Hilversum

Het plan om aanlegsteigers voor zo’n dertig bootjes in de Hilversumse Oude Haven te bouwen nadert een spannende climax.

Woensdag buigt de gemeenteraad zich opnieuw over het voorstel om het bestemmingsplan aan te passen, nadat tijdens de vorige behandeling de stemmen staakten (18-18). ’Het wenkend perspectief’, om in het huidige stadspark meer recreatieve vaarmogelijkheden te creëren ligt gevoelig. Sommige omwonenden voelen zich met hun bezwaren volstrekt niet serieus genomen en de Hilversumse politiek lijkt een patstelling te hebben bereikt.

Patstelling

Uit de houding en recente reacties van politieke partijen valt op te maken dat die patstelling behouden blijft. D66, VVD, CDA en Hilversum 1 steunen het collegeplan. PvdA, Hart voor Hilversum, SP, Leefbaar Hilversum, GroenLinks en Christenunie zijn tegen. Bij een nieuw gelijkspel gaat fase 1 (de steigerbouw) niet door. Inmiddels wordt er ook op provinciaal niveau gesproken over de Oude Haven. Statenlid Fred Kramer (GroenLinks) vraagt Gedeputeerde Staten of Hilversum wel recht heeft op een provinciale subsidie van 40.000 euro - er is reeds 32.000 euro betaald als voorschot - als het alleen bij aanleg van de steigers blijft. Er is namelijk een nieuwe investering nodig om de vaarverbinding naar de Loosdrechtse Plassen mogelijk te maken. Daar lijkt een meerderheid van de raad voorlopig niet voor warm te lopen.

Waarschuwingsschot

GroenLinks-fractievoorzitter Jan Kastje lost een waarschuwingsschot door te stellen dat Hilversum het voorschot aan de provincie moet terugbetalen als het bij de aanleg van steigers blijft. Tot groot ongenoegen van Edwin Göbbels (D66). Zijn partij is de meest fanatieke voorstander van de Oude Haven als onderdeel van een recreatieve vaarroute. Göbbels noemt het standpunt van GroenLinks dat steigers niet passen in de Oude Haven ’een eenzijdige natuurbeleving’. ,,Het plan past juist prima in het beleid van de provincie.’’ Of dat ook zo is wanneer de vaarverbinding naar de Loosdrechtse Plassen niet wordt aangepakt moet blijken uit antwoorden van Gedeputeerde Staten.

Hoge hoed

Veel zal afhangen van eventuele afwezigen tijdens de raadsvergadering komende woensdag. Mogelijk komt spookraadslid Fatih Demirkan (Fractie Demirkan) als konijn uit de hoge hoed. Demirkan was maanden afwezig als raadslid. Naar eigen zeggen om een taalcursus in het buitenland te volgen. Hij laat desgevraagd weten alweer anderhalve maand in Nederland te zijn. Op de vraag of hij woensdag aanwezig is antwoordt het raadslid vaag: ,,Dat gaan we dan wel zien.’’ Zijn stem kan er zomaar voor zorgen dat de impasse wordt doorbroken, vooral een kans voor voorstanders.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.