Amsterdam gaat drinken uit Horstermeer

Nederhorst den Berg

Amsterdammers krijgen mogelijk drinkwater uit de Horstermeerpolder. Later dit jaar begint een proef. Die gaat twee tot drie jaar duren, aldus een woordvoerster van waterbedrijf Waternet.

De proef is niet alleen bedoeld om Amsterdam aan extra drinkwater te helpen, maar ook om de Horstermeer te verlossen van brak kwelwater. Dat komt midden in de polder omhoog uit een zesduizend jaar geleden gevormde laag zeewater. Nu wordt bij Muiden jaarlijks honderd miljoen kuub zoet IJsselmeerwater ingelaten om daarmee de ’prop’ brak water uit de Horstermeer via de Vecht en het Noordzeekanaal naar zee te ’duwen’. Waternet wil straks het brakke water in de polder direct ’afvangen’ en in de waterfabriek Weesperkarspel omzetten in drinkwater voor Amsterdam. Het definitieve besluit tot de proef moet nog vallen. Volgens Waternet zijn alle partijen waarmee wordt gesproken, waaronder de bewonersvereniging Horstermeer, positief. In de aanloop naar de proef wordt met hen verder overlegd. ,,Draagvlak is belangrijk’’, aldus de woordvoerster.

Op een nog te bepalen plek in het midden van de polder (niet bij gebouwen) moet eind dit jaar een diepe winput voor het brakke water komen. Via een leiding gaat het naar de zuiveringsinstallatie Horstermeer. Daar wordt beproefd of het snel in drinkwater kan worden omgezet. Vlak bij de winput zakt het grondwater misschien iets, maar de invloed daarvan is verwaarloosbaar, meent Waternet.

Al enkele tientallen meters van de put zal zich geen grondwaterdaling meer voordoen. Met peilbuizen wordt bekeken wat er gebeurt met de brakke kwel, de grondwaterstand en wellicht enige bodemdaling.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.