Met enkel praatjes geen schonere heide -verwacht niet te veel voordelen van statiegeld

1/2
Bussum

De Bermbende streek dinsdag neer op de hei in Bussum, op de grens met Hilversum. Het werd een dag van rariteiten verzamelen, schoonmaken en debatteren over statiegeld.

Halverwege de schoonmaakweek houden we ons onledig met curieuze vondsten. Wel zo prettig bij het aanbreken van de lente en na het prikken in de snijdende kou. Het struweel langs de Bussumerheide is daarvoor een uitgelezen plek.

Daarnaast richten we vandaag onze aandacht op een actueel onderwerp: flessen en blikjes. Er is een lobby gaande om statiegeld te zetten op plastic flessen en blikjes. De Tweede Kamer steunt minister Stientje van Veldhoven en gaat onder voorwaarden akkoord met een borgsom op kleine plastic flessen (10 á 15 cent), nog niet op blik. Eerst krijgt de verpakkingsindustrie twee jaar de kans zijn leven de beteren en andere manieren te bedenken om het zwerfvuil terug te dringen. De duurzaamheidsbranche spreekt er schande van.

Laat de Bermbende zich verleiden tot een standpunt? Wat zijn de bermbelangen? De meeste bendeleden steunen het idee van statiegeld, sommigen van ons vinden het uitstel spijtig. Het antwoord ligt in de berm, zo blijkt.

Voordeel van statiegeld kan zijn dat we ooit minder rondslingerende flesjes zullen tegenkomen en er minder plastic oceaansoep wordt aangemaakt. Er ontstaat een extra impuls om flesjes uit de bermen te plukken en in te leveren bij de winkel.

Maar zover is het dus nog niet en gemopper is de ministers deel.

Zit de bewindsvrouw – zij werd driemaal uitgeroepen tot de groenste politicus van het jaar – er wel zo naast? Is het niet juist verstandig van haar de branche op te roepen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om zwerfvuil? Stel je voor dat ze slaagt in haar opzet, dan hebben we over twee jaar een reuzenstap gemaakt.

Resultaatvoetballers

Bermlieden hebben geen boodschap aan mooie praatjes, wij zijn resultaatvoetballers. Onze argumenten plukken we uit de struiken. Elke fatsoenlijke regeling die bijdraagt aan een schonere natuur is goed.

Statiegeld zal beslist helpen, maar verwacht er niet te veel van. Want ook nu al worden statiegeldflesjes langs de weg gedumpt. Gisteren vonden we op verschillende plekken acht Heinekenflesjes (10 cent) en een grote plastic Fantafles (25 cent).

Onze analyse daarvan: deze drinkers hebben de bermstort nodig om hun gedrag te maskeren. Net als sommige automobilisten die achter het stuur een biertje nemen; het lege flesje of blikje mieteren zij liever het autoraampje uit dan het mee naar huis te moeten nemen. Dat leidt alleen maar tot lastige vragen.

Je kunt tegenwerpen dat flessenrapers zich erover zullen ontfermen. Dat is second best. Net als afbreekbare zakjes. Ze ontsieren de omgeving.

Vooruitgang

Voor het eerst in negen jaar Bermbende zien we een voorzichtige vooruitgang. In de uitgestrekte natuur (bos en heide) ligt aanzienlijk minder rommel. Het kan betekenen dat we daar minder troep achterlaten.

De twee spechten die ons vanochtend hadden begroet met hun geroffel zullen er blij mee zijn.

Op andere plekken blijkt het probleem hardnekkig. De meeste rotzooi concentreert zich langs autowegen, in taluds, op parkeerterreinen en achterafjes waar onverlaten ongezien soms grote hoeveelheden bouw- en tuinafval dumpen. En, het moet gezegd, zelfs wandelaars in de natuur gaan niet altijd vrijuit.

Ongetwijfeld neemt onze betrokkenheid bij de natuur sterk toe. Misschien spelen de bevlogen verhalen van oud-politicus Jan Terlouw een grote rol.

Vaker dan voorheen komen voorbijgangers een praatje met ons maken. Sommigen willen lid worden van de bende, of een schoonmaakgroepje beginnen voor de eigen buurt of straat. Ze stellen vragen over de verkrijgbaarheid van prikstokken. Die zijn onder de naam ’afvalgrijpers’ te leen bij de gemeente en voor twee tientjes te koop bij onlineverkopers en winkels als Action.

Paradijsje

Statiegeld of niet, de rommel zal ons bij de les houden. Nee, je kunt het Gooi niet smerig of vies noemen. Maar inspanning blijft geboden om ons paradijsje het aanzien waard te laten zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie