Meer uitkeringsfraude ontdekt

Meer uitkeringsfraude ontdekt
Gooise Meren

Een uitkeringsgerechtigde uit Gooise Meren met onroerend goed in het buitenland. Dat was vorig jaar een van de grootste fraudezaken (ter waarde van 133.532 euro) die de Sociaal Recherche Gooi en Vechtstreek (SRG&V) aan het licht bracht.

De sociaal rechercheurs (5,89 fte) werken in opdracht van acht gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek plus Diemen. Meldingen van sociale diensten, (al dan niet anonieme) burgers, UWV, woningbouwverenigingen en politie leidden in 2017 tot in totaal 32 afgeronde onderzoeken. En die weer tot 22 gevallen van uitkeringsfraude, samen goed voor 612.465 euro. Dit bedrag ligt maar liefst zestig procent hoger dan in 2016.

Zwarte inkomsten

In veel gevallen (12) ging het om uitkeringsgerechtigden die zwarte inkomsten hadden. Anderen bleken een gezamenlijke huishouding te hebben (5) en witte inkomsten (1), buiten de gemeente te wonen (2) of vermogen te hebben verzwegen (2). Van de twaalf onderzoeken naar zwarte inkomsten ging het in tien gevallen om geld uit een hennepkwekerij. Bij een onderzoek naar een gezamenlijke huishouding werd een illegale hennepkwekerij in aanbouw ontdekt.

Opvallend is, dat de sociaal rechercheurs met name in Huizen (twee ton, negen gevallen) en Gooise Meren (1,9 ton, vier gevallen) goed ’scoorden’. De elf aangetoonde gevallen in Hilversum vertegenwoordigden een fraudebedrag van zeventig mille.

Geldboete

Uitkeringsgerechtigden die werden betrapt kregen een proces-verbaal of een bestuurlijke maatregel. In tien gevallen werd de uitkering beëindigd. Tien fraudeurs kregen een geldboete of taakstraf.

Als gevolg van de onderzoeken kon in de negen gemeenten 95 mille (voor een jaar) worden bespaard. Dit omdat de uitkering kon worden stopgezet.

Daarbij hebben de gemeenten door de assistentie van de sociaal rechercheurs - bijvoorbeeld door huisbezoeken, ’confrontatiegesprekken’ of waarnemingen - nog een kleine 160.000 euro bespaard. Alles bij elkaar heeft de SRG&V dus zo’n 866.000 ’opgeleverd’ en maar vijf ton gekost.

Belang

„Gemeenten hebben een maatschappelijk en financieel belang bij een goede en gezamenlijke (keten)handhaving”, stelt Pieter Lensselink in het voorwoord van het jaarverslag 2017. Lensselink is voorzitter van de begeleidingscommissie sociale recherche en afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van Gooise Meren. „Zonder bestrijding van misbruik en frauduleus gebruik van uitkeringen vervalt het maatschappelijk draagvlak en worden gemeenten financieel benadeeld. Recherchematige opsporing en expertise blijkt toch steeds weer een noodzakelijk onderdeel van deze handhavingsketen.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland