'Hilversum moet scherp op financiële risico's letten'

Tamar de Vries
Hilversum

Het huishoudboekje van de gemeente Hilversum ziet er op zichzelf behoorlijk uit, maar de gemeente moet de financiële risico’s wel scherp in de gaten houden.

Bovendien stelt de gemeente weliswaar dat ze goed bestand is tegen financiële schokken, maar daarop valt best wat af te dingen.

Dat zijn waarschuwingen die accountantskantoor Ernst & Young laat horen naar aanleiding van de jaarrekening 2013. De accountant heeft die waarschuwingen vervat in een rapportage aan de gemeenteraad. Op 11 juni buigt de zogenoemde ’gezamenlijke commissie’ zich over dat rapport en de financiële jaarstukken 2013. Twee weken later doet de voltallige gemeenteraad dat.

Op zichzelf heeft de gemeente wel in beeld waar de financiële adders onder het gras zitten. Het aantal mensen met een bijstanduitkering kan bijvoorbeeld oplopen of de uitkomst van grondexploitaties kan tegenvallen. Bij zes van zulke risico’s heeft de gemeente de mogelijke tegenvaller in geld uitgedrukt. Maar bij vier belangrijke risico’s is dat niet gebeurd. Het gaat bij voorbeeld om de overheveling van de jeugdzorg en de awbz van het rijk naar de gemeente en de ruzie met UPC over tarieven die nog jaren kan aanslepen.

Ernst & Young wijst erop dat het heel belangrijk is die niet nader ingevulde risico’s scherp in de gaten te houden en er, zodra dat kan, snel een bedrag aan te hangen. Pas dan is duidelijk welk gat deze risico’s in het huishoudboekje kunnen slaan.

Positief is dat de langlopende schuld van de gemeente is gedaald van 167 miljoen euro in 2012 naar iets minder dan 164 miljoen vorig jaar. Bovendien is het eigen vermogen gegroeid van 76 miljoen in 2012 naar bijna 81 miljoen afgelopen jaar.

Toch plaatst Ernst & Young kanttekeningen. De gemeente heeft uitgerekend dat er in 2013 12,6 miljoen moest zijn om weerstand te kunnen bieden aan financiële klappen (het weerstandsvermogen). Er was echter veel meer beschikbaar: 76,4 miljoen. Dat is 6,1 keer zoveel als nodig, dus volgens de gemeente ’ruimschoots voldoende’. De accountant merk echter op dat van dat weerstandsvermogen 48,8 miljoen bestaat uit ’gebonden algemene reserve’. Dat is dus geld dat de gemeente niet zomaar aan welk doel dan ook kan uitgeven. Al met al is er dan niet 6,1 keer zoveel weerstandsvermogen als nodig, maar 2,2 keer. Dat is niet slecht, maar het is minder florissant dan de gemeente het doet voorkomen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.