Geen-fusie missie Laren mislukt

© archieffoto studio kastermans

Edward de Vries Lentsch
Laren

De poging van de Larense wethouders Stam en Smit om gemeenten in de regio op 1 lijn te krijgen voor een samenwerkingsmodel met regionale wethouders in combinatie met zelfstandig blijvende gemeenten, is mislukt. Het Larense college blijft strijden voor zelfstandigheid als beste optie. Maar als dat ’onverhoopt’ niet overgenomen wordt door de provincie, dan is bij een gedwongen herindeling niet de max 3 gemeenten-variant van de provincie de beste optie maar 1 Gooiland gemeente.

Dit melden burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. ’De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan een verkenning van een model voor verstevigde samenwerking in de regio in combinatie met blijvende zelfstandigheid. Helaas constateren wij dat er onvoldoende draagvlak is voor dit concept. Dat betekent dat het niet langer loont om meer energie te steken in de verdere uitwerking van dit concept. Dat is een teleurstellende constatering.

Het college heeft zich over de consequenties hiervan gebogen. Wij blijven overtuigd dat de zienswijze waarin wordt uitgegaan van zelfstandigheid gecombineerd met verstevigde bestuurskracht in de regio, het beste antwoord biedt: regionaal bestuurskrachtig en lokaal het bestuur dicht bij de inwoners.

Zoals wij ook in onze zienswijze hebben opgenomen, zijn wij er evenzeer van overtuigd dat een drie-steden-model niet een oplossing is voor de benodigde regionale slagkracht. Indien de provincie, onverhoopt, onze zienswijze niet honoreert en toch een gedwongen herindeling als uitgangspunt blijft houden, stellen wij ons op het standpunt dat alleen één gemeente Gooiland een antwoord biedt op de geconstateerde problemen in de regio. Bij deze variant stellen wij de waarden en werkwijze van zelfstandige kernen centraal en roepen wij de provincie op een vernieuwende vorm van kernenbeleid te faciliteren en nader met ons uit te werken.

Bij zowel zelfstandigheid als bij een gedwongen herindeling naar Gooiland dient op korte termijn nog wel te worden gewerkt aan de reeds geconstateerde kwetsbaarheden van de BEL-combinatie, liefst in samenwerking met andere gemeenten.

Het is nu aan de raad om zich de komende tijd uit te spreken over de gewenste toekomst van de gemeente Laren.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.