D66 Eemnes: ’Niet wijken voor Haarlem’

Edward de Vries Lentsch
Eemnes

Coalitiepartij D66 Eemnes voelt er niets voor om onder druk van de provincie Noord-Holland in een ’overhaaste fusie’ terecht te komen.

De partij houdt vast aan de geplande dialoog met inwoners over de toekomst van Eemnes. ,,Dat laten we niet doorkruisen door de haast die Noord-Holland maakt met een overhaaste fusie’’, meldt D66-fractievoorzitter Martijn Gebbink via een persverklaring.

,,Het streven om nog voor de verkiezingen van 2018 een HBEL-fusie of een BEL-fusie te forceren, komt voort uit angst voor de kiezers.’’ Vanavond beslist de gemeenteraad Laren over de bestuurskrachtmeting die de provincie wil uitvoeren. Blaricum en Eemnes hebben die afgewezen.

Gebbink: ,,Als uit de dialoog met de inwoners komt dat de Eemnessers willen fuseren en naar Noord-Holland willen, dan luisteren we daar goed naar. Maar als Utrecht de voorkeur van de meesten heeft, en men gaat voor zelfstandigheid, luisteren we ook. De druk uit Haarlem werkt alleen maar averechts.’’

,,In allevier de dorpen stond zelfstandigheid in de verkiezingsprogramma's van de partijen die coalities vormden. Het CDA pleitte in verkiezingstijd voor zelfstandigheid en heeft dat standpunt nog steeds op de site staan, zowel in Laren als in Eemnes. Alleen de VVD in Laren heeft met een fusiestandpunt campagne gevoerd en zit nu in de coalitie met Larens Behoud, de grote winnaar. In Blaricum zijn beide lokale partijen, die de coalitie vormen, voor zelfstandigheid. In Eemnes keerden zelfs alle partijen zich tegen fusie.’’

De kiezer heeft zich in 2014 niet voor een fusie uitgesproken, constateert Gebbink. Hij vraagt zich af op grond waarvan Haarlem dan dat er draagvlak is om nog voor de verkiezingen van 2018 tot fusie over te gaan. ,,Als het zo'n goed plan is, waarom mag de kiezer er dan niks van vinden? Dat lijkt mij weinig democratisch.’’

Draagvlak

In de provincie Utrecht is de fusiedruk niet aanwezig. ,,Er wordt allereerst gekeken of er draagvlak is. Dat is ook het beleid van het kabinet: fusies van onderop hebben de voorkeur. En als een provincie toch door wil duwen, toetst het ministerie of er wel draagvlak voor is, dan wel een groot, urgent probleem. Dat is er niet (in HBEL, red.) en daarom is het des te vreemder dat Noord-Holland niet wil wachten op de uitkomsten van de dialoog met de inwoners.’’

Na zijn bezoek aan Laren vorige week, reageerde Commissaris van de Koning Johan Remkes op de uitstelvraag. ,,Ik zou zeer betreuren als Eemnes niet meedoet, maar ik kan ze niet dwingen. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Zorgvuldigheid staat voorop. De BEL-samenwerking zal in dit proces ook aan de orde moeten komen. Maar, uitstel lost niet altijd alle problemen op. Een jaar de tijd nemen? Nee.’’

Gebbink: ,,Wij werken niet mee aan het later houden van verkiezingen. Dat zou kiezersbedrog zijn.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.