Tijdelijke opvang kwetsbare ouderen Gooi/Vecht rond

Edward de Vries Lentsch
Hilversum

De belangrijkste zorgverleners in Gooi en Vechtstreek hebben binnen enkele maanden een regionaal systeem opgezet om de toenemende vraag naar kortdurende opvang van kwetsbare ouderen goed te regelen.

Maandag ondertekenen de huisartsenvereniging GHO-GO, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) Gooi en Vechtstreek, Tergooi, Amaris Zorggroep, HilverZorg, Inovum en Vivium Zorggroep de samenwerkingsovereenkomst.

De afspraken maken het mogelijk dat huisartsen en medisch specialisten sneller de juiste plek voor hun patiënten weten te vinden. De verwijzer kan dag en nacht een telefonische consult met een collega specialist ouderengeneeskunde voeren. Bij spoedopnames in een zorginstelling wordt via een speciale website (Verwijshulp.nl) snel en eenvoudig een beschikbare plek gevonden.

Valpartij

,,Een kortdurend verblijf is een verblijf maximaal van drie maanden in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Dus als mensen tijdelijk niet thuis kunnen zijn. Maar we streven er naar ze binnen zes weken weer thuis te hebben’’, legt Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde van Vivium, uit. ,,Er was al een regeling voor langdurige zorg, maar de kortdurende zorg is na de ontmanteling van de awbz tussen wal en schip gevallen. Het gaat bijvoorbeeld om iemand die tijdelijk door een valpartij niet goed kan lopen en in bed belanden, maar voor wie thuiszorg of de huisarts niet voldoende is. Deze mensen hebben intensievere zorg nodig, of behandeling omdat ze in de war raken. Die kun je soms met een aantal weken in een zorginstelling helpen, waardoor ze weer naar huis kunnen.’’

Afweging

,,We maken bij kortdurend verblijf een onderscheid tussen laag en hoog complexe zorg’’, verduidelijkt Vreeburg. ,,Mensen met laag complexe zorg kunnen even naar het verzorgingshuis voor 24 uurs-zorg en dan blijven huisartsen hoofdbehandelaar. De hele kwetsbare ouderen vallen onder hoog complexe zorg. Die specialistische zorg nodig hebben. Zij komen in een verpleeghuis bij een specialist ouderengeneeskunde. De afweging over de noodzaak van een opname, is het hoog-laag complex of toch langdurige zorg, daar hebben we in deze regio nu hele goede afspraken over gemaakt. Voor een gezamenlijke afweging met de huisartsen, de specialist in het ziekenhuis en specialist van het verpleeghuis.’’

Zorgverzekeraars

,,Het is vrij uniek dat het zo (regionaal, red.)goed geregeld is. We hebben vanuit de patiënt nagedacht wat voor hem of haar het allerbeste is. Dus niet: er is ergens een leeg bed en leg daar maar neer. Je kunt dan of te intensieve zorg krijgen of te lage zorg. Je wilt meteen de juiste zorg. En ook niet te dure zorg, want daar zitten de zorgverzekeraars bovenop. Deze kortdurende zorg wordt ingekocht door de zorgverzekeraars.’’

De beschikbaarheid van het lege bed wordt bekeken via de website Verwijshulp.nl die voor Gooi/Vecht is ingericht. Daarop staan de lege bedden voor kort en lang verblijf, en revalidatie. Het eindresultaat is duidelijk. ,,Dus 1 manier, 1 telefoonnummer en 1 website. Dat maakt het simpeler en transparant voor artsen, zorgverzekeraars en patiënten. En we hebben in deze regio veel kwetsbare ouderen, dit moet dus ook goed zijn geregeld.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.