Aanpak busknelpunten in Hilversum

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

De provincie Noord-Holland stelt 190.000 euro beschikbaar voor het oplossen van infrastructurele knelpunten voor het busverkeer op de Schapenkamp in Hilversum.

Gedeputeerde staten hebben de Uitvoeringsregeling Quick Win Doorstromingsmaatregelen Bus vastgesteld. Hierdoor is er in totaal 4,1 miljoen euro beschikbaar voor geconstateerde problemen het en der in Noord-Holland. Gemeenten kunnen vanaf nu subsidie aanvragen. in Hilversum gaat het op de eerste plaats om drie bedragen van 50.000 euro, die beschikbaar zijn voor het ’stroomlijnen’ van de Schapenkamp. Twee bedragen zijn bedoeld voor het kruispunt (inclusief vrije busbaan) met verkeerslichten met de Prins Bernhardstraat en de Beatrixtunnel. Het derde bedrag ligt klaar voor het verbeteren van de oversteek, iets verderop, voor voetgangers en fietsers bij de Kampstraat/Spoorstraat. Verder is er tweemaal twintig mille beschikbaar voor verhoging van de capaciteit van het busstation.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.