Twee witte raven in de regionale zorg

Inovum-bestuurder Aad de Jonge blijft onder de norm. Archieffoto Studio Kastermans

Inovum-bestuurder Aad de Jonge blijft onder de norm. Archieffoto Studio Kastermans

Ronald Frisart
Hilversum

Inovum en het Leger des Heils zijn de enige door deze krant bekeken zorginstellingen die vorig jaar geen enkele topfunctionaris honoreerden boven de grenzen die de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt. Niet meer althans, want Inovum sleepte nog wel een erfenis mee.

Een en ander blijkt uit de jaarrekeningen 2014.

Inovum is actief in Loosdrecht (Beukenhof), Hilversum (Gooiers Erf) en Kortenhoef (Veenstaete) en valt in zorgklasse F. Daarbij hoort de salarisnorm van 148.879 euro. Omdat bestuurder Aad de Jonge pas in juni aantrad, lag voor hem de norm vorig jaar op 86.846 euro. Met 71.828 bleef hij daar ruim onder. De toezichthouders bleven alle vijf onder de voor hen geldende norm.

Uit het roerige verleden - Inovum stond financieel aan de rand van de afgrond en zette personeel aan de dijk - had Inovum vorig jaar nog wel een nare nasleep. In de jaarrekening treffen we drie oud-bestuurders aan die het salarisplafond doorbraken.

Interim-bestuurder Siety de Jager, van 1 januari tot 11 mei in functie, toucheerde voor die vijfenhalve maand 77.712 euro ofwel 42.638 euro ’te veel’. Anders gezegd: ze stak meer dan het dubbele van de norm in de knip. In de jaarrekening lezen we daarover: ,,(. . .) aangezien zij korter dan 6 maanden bestuurder a.i. is geweest zijn de WNT-kaders niet van toepassing op haar bezoldiging’’.

Tijdelijk vervangend bestuurder Dennis Roobeek dan, alleen in mei 2014 in functie. Voor die maand kreeg hij 11.174 euro ofwel 132 euro ’te veel’ (oorzaak: het in mei betaalde vakantiegeld, aldus Inovum).

De eind februari 2014 vertrokken bestuurder Wim Schimmel ontving voor de twee dat jaar gewerkte maanden 34.434 euro, terwijl voor hem de norm lag op 24.813. Een overschrijding dus met 9.621 euro - maar toegestaan op grond van de overgangsregeling in de WNT.

Leger des Heils

Bij het Leger des Heils liggen de zaken totaal anders dan bij andere zorginstellingen. Het Leger bestiert in Hilversum de instelling Trompendaal (jeugdzorg, ambulante hulp, begeleid wonen).

Van de elf toezichthouders van het Leger des Heils kwam vorig jaar niemand in de buurt van de norm. De hoogst bezoldigde bleef er met 9.071 euro nog 2.379 euro onder.

Op afstand het uitzonderlijkst in het zorglandschap zijn de vier ’leidinggevende topfunctionarissen’ (elders zouden ze bestuurders heten). Omdat het Leger des Heils valt in de hoogste zorgklasse (J) lag de bezoldigingsnorm vorig jaar op 229.043 euro. In werkelijkheid bleven de ’leidinggevenden’ daar tussen de 74.305 en 109.743 euro onder. Ze verdienden variërend van 119.300 tot 154.737 euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.