BOP wil opheldering of Paleis Soestdijk naar Natuurmonumenten gaat

Jetty Claus
Baarn

Hij vraagt hoe het staat met de haalbaarheidsstudie die Natuurmonumenten doet naar de exploitatie van het landgoed. Op die manier zou het toegankelijk kunnen blijven voor het publiek. Dat onderzoek loopt al drie jaar. Een voorlichter van Natuurmonumenten bevestigt dat het voorlopig nog niet is afgerond.

Volgens paleisdirecteur Jan Altenburg blijft het een kwestie of er voldoende middelen zijn te vergaren, al dan niet in samenwerking met andere partijen. ,,Bij Paleis Het Loo heeft het wel twintig jaar geduurd, voordat het besluit genomen werd om er een zelfstandig museum voor Oranje-Nassau van te maken’’, aldus Altenburg.

Baarn moet in zijn ogen de leidende rol spelen bij het aanzwengelen van een discussie met provincie en rijk. De gemeente gaf in 2011 ook de aanzet voor het onderzoek van Natuurmonumenten.

Volgens De Zwart is het nu lang genoeg ’oorverdovend stil’ geweest. ,,Je kunt wel zeggen: een broedende kip moet je niet storen, maar als die al drie jaar op een ei zit, is dat ei wel dood.’’

,,Zolang Soestdijk in handen is van de Rijksgebouwendienst kunnen we de bevolking niet mobiliseren voor geldinzamelingsacties.’’

De BOP wil van de gemeente weten of zij nog andere potjes op het vuur heeft staan. Zelf was De Zwart vroeger betrokken bij een plan voor een negentiende-eeuws museum op Soestdijk, waar Stedelijk Museum, Het Loo en het Rijksmuseum collecties aan wilden leveren. Indertijd was een museum onbespreekbaar. De Zwart vraagt zich af of dat beleid is bijgesteld, sinds er op het paleis exposities zijn rond Escher en nu kunstenaar Karel Gubbels.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.