Strijd om Anna’s Hoeve gaat door

Met honden wandelen op Anna's Hoeve.

Met honden wandelen op Anna's Hoeve.

Ronald Frisart
Hilversum

De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve weigert zich erbij neer te leggen dat negen hectare van het Hilversumse natuur- en recreatiegebied wordt afgesloten voor wandelaars en hardlopers.

Bestuursleden Carolien Jansson en Hans de Ridder plus lid van de zogenoemde klankbordgroep Jelle Harder laten dat weten. Ze gaan met politieke partijen in de gemeenteraad praten over hun nog recht overeind staande bezwaren tegen een hek in de buurt van het ecoduct dat de Gooise natuur moet verbinden met de Utrechtse Heuvelrug.

De uiterste poging een groter deel van Anna’s Hoeve open te houden voor recreanten is een reactie op het vorige week verschenen rapport van onderzoeksbureau Waardenburg. De onderzoekers zijn het eens met bureau Alterra, dat eerder concludeerde dat de trek van dieren tussen Gooi en Heuvelrug alleen kans van slagen heeft als rond het ecoduct een rustzone van 250 meter komt. Daartoe moet negen hectare voor het publiek worden afgesloten.

Waardenburg is voor de ’second opinion’ ingeschakeld op verzoek van de CDA-fractie in de raad. Ook die betwijfelde in januari bij monde van Anja Wijnands of het wel nodig is een deel van Anna’s Hoeve af te sluiten. Wijnands heeft zich nu echter door het Waardenburg-rapport laten overtuigen. De Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve is ’verwonderd dat het CDA zo snel tevreden is en dat andere politieke partijen zich muisstil houden’.

Overdreven

Volgens de vereniging worden de bezoekcijfers van Anna’s Hoeve ook in het Waardenburg-rapport zwaar overdreven. Bovendien, stelt de club, komt maar een klein deel van de recreanten tot bij de plek waar het ecoduct moet komen, dus zal het met die verstoring van dieren wel meevallen. Janssons en de haren vinden het verder maar vreemd dat bij de ’ambities’ over doortrekkende of zich vestigende diersoorten geen enkel streefcijfer wordt genoemd. Zo is, zeggen ze, dus nooit na te gaan of die ambities wel of niet worden gehaald. Merkwaardig vinden ze verder dat andere Gooise ecoducten voor recreanten wel toegankelijk zijn en dat dat nou net bij die ene natuurbrug op Anna’s Hoeve niet zou kunnen. Tot slot wijzen ze erop dat ook nu al reeën worden waargenomen. CDA-raadslid Wijnands gaf ook al aan dat ze geregeld op het ecoduct Crailo een ree tegenkomt.

De Anna’s Hoeve-club wil niet alleen de volgens deze club aanvechtbare punten in het Waardenburg-rapport bespreken met de politiek. Het bestuur wil ook alternatieven voorleggen. Een rondje lopen blijft mogelijk als een wandelpad langs de zuidrand van de bergvijver in stand wordt gehouden, meent het bestuur bijvoorbeeld. ,,En waarom’’, oppert Hans de Ridder, ,,zouden we niet beginnen met een ’zachte zonering’ en eens kijken hoe dat werkt? Een afsluiting met bijvoorbeeld roosters, waar mensen wel overheen kunnen, maar honden niet.’’

Tot slot is de vereniging heel benieuwd hoe de raadsfracties denken over de drie scenario’s die Waardenburg voorlegt voor het achterste deel van Anna’s Hoeve: geen wandelpaden meer, wel wandelpaden maar honden weren, en wel wandelpaden en een aanlijngebod voor honden in het broedseizoen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.