Nóg 12 zorgtoppers boven salarisnorm

Sherpa-bestuurder Anton Maas: bijna 20 mille boven de norm.© Archief Studio Kastermans

Ronald Frisart
Hilversum

Bij zorginstellingen Sherpa, Amerpoort en de Blijf Groep verdienden vorig jaar twaalf topfunctionarissen boven de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Bij Sherpa zaten alle zes toppers boven de norm, bij Amerpoort vijf van de zes en bij de Blijf Groep slechts één, maar die schoot er ook meteen het verst overheen.

Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2014 van deze instellingen.

Sherpa, in het Eemland en het Gooi actief voor mensen met een beperking, zit in de WNT-tabellen in klasse G, inkomensnorm 188.660 euro. Sherpa’s enige bestuurder, Anton Maas, verdiende vorig jaar 208.626 euro: 19.966 euro boven de norm.

Daarmee is hij overigens niet in overtreding, evenmin als anderen die het salarisplafond doorbreken. De WNT werd in 2013 van kracht. Sindsdien mogen topfunctionarissen van (semi)publieke instellingen hooguit 130 procent van een ministerssalaris verdienen.

Teruggeschroefd

Inmiddels is dat teruggeschroefd naar 100 procent: 178.000 euro. In de zorg gelden voorlopig nog andere bedragen. Ook kent de WNT een overgangsregeling. Te hoge salarissen mogen de eerste vier jaar nog worden betaald, maar moeten daarna in drie jaar worden afgebouwd naar de norm.

Behalve een bestuurder heeft Sherpa ook een raad van toezicht. Voor deze mensen gelden aparte normen, afgeleid van het plafond van 188.660 euro. Volgens Sherpa zaten vier van de vijf toezichthouders boven de norm, maar uit berekeningen van deze krant blijkt dat dat voor alle vijf gold. De bedragen die ze ’te veel’ verdienden, variëren van 68 tot 1369 euro.

Amerpoort

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij Amerpoort, dat in het Gooi en het Eemland onder meer op het gebied van wonen en dagbesteding zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. In de jaarrekening zijn van de topfunctionarissen wel de bedragen te vinden die ze toucheren, maar verder niets. Desgevraagd bevestigt de instelling in klasse G te zitten, waarmee het salarisplafond ligt op 188.660 euro.

De enige bestuurder, Paul Willems, genoot vorig jaar een bezoldiging van 206.882 euro ofwel 18.222 euro boven de norm. Ook vier van de vijf toezichthouders zaten boven het plafond. Zij verdienden tussen de 467 en 817 euro te veel. Onder de norm bleven de zeven directeuren en divisiedirecteuren.

Blijf Groep

De Blijf Groep tot slot, die momenteel vrouwenopvang voor het Gooi verzorgt in Alkmaar en dat straks gaat doen in het nieuw te bouwen Oranje Huis in Almere. Volgens de jaarrekening 2014 verdiende directeur/bestuurder Aleid van den Brink vorig jaar 162.483 euro. Een regel daaronder staat: ’Toepasselijk WNT-maximum 230.474’. Dat is het hoogste in het land en geldt voor bijvoorbeeld academische ziekenhuizen. Zo gemeten bleef Van den Brink ruim onder het maximum.

Ver boven norm

Verderop in de jaarrekening staat echter: ,,(. . .) de indeling door de RvT is bepaald op letter D, waarvan het maximum is €129.951.’’ Dat laatste is een tikfoutje: het echte maximum is 129.591 euro. Daar gaat Van den Brink 32.892 euro overheen. De zes toezichthouder van de Blijf Groep kregen bedragen mee die ver onder de voor toezichthouders geldende maxima lagen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.