Blaricums college kiest voor Meent tracé

Eddie de Paepe
Blaricum

Het college van b en w van Blaricum gaat de gemeenteraad voorstellen om wat betreft de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te kiezen voor een tracé waarin meerijden via de Meent wordt gerealiseerd ’met als voorwaarde dat de vrije busbaan geen onderdeel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum’.

Verder stelt het college de raad voor om toe te treden tot de stuurgroep van het project HOV ’t Gooi.

’De afgelopen twee jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar alternatieve tracés over het Merk, geen enkel alternatief blijkt echter voldoende HOV waardig te zijn’, stelt het college. ’De stuurgroep HOV 't Gooi heeft aangegeven nu verder te willen met het project. Het College van Blaricum hecht aan HOV, mede op basis van recent onderzoek dat uitwijst dat bereikbaarheid in de toekomst een belangrijke voorwaarde is voor de economische groei en de daarmee samenhangende werkgelegenheid in de Regio Gooi en Vechtstreek.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.