Woningbouw op Kwekerij De Limieten in Huizen

Een deel van de grote kwekerij.
© Archieffoto: Studio Kastermans
Huizen

Het Huizer college wil de bouw van een landgoed op het terrein van Kwekerij De Limieten aan de Naarderstraat toestaan.

Eigenaar Robbert Tjebbes wil zijn kwekerij al jaren verder ontwikkelen en uitbreiden maar stuit daarbij op gemeentelijke eisen en verzet van omwonenden (verenigd in de Stichting De Limieten en Valkeveen).

Eind 2014 lag er eindelijk een akkoord tussen Tjebbes en omwonenden, waarbij de gemeente zich aansloot. De bestemming van het terrein zou worden gewijzigd van kwekerij in wonen. Er mocht één huis worden gebouwd, omringd door tuin en weiland. De bebouwing zou beperkt worden tot een omtrek van 1200 m2 en tot hoogtes van respectievelijk 7,5 en 5,5 meter.

De gemeente blies het maken van een nieuw bestemmingsplan echter af toen Tjebbes zich bedacht: de bouwhoogtes waren hem toch te beperkt.

Een jaar geleden meldde zich een koper voor het terrein. Deze wil de kwekerij veranderen in een landgoed met een hoofdgebouw (vijftien meter hoog) en diverse bijgebouwen (elf meter).

Het college van burgemeester en wethouders wil dit mogelijk maken, maar houdt vast aan de maximale bouwhoogte voor bijgebouwen in het bestemmingsplan Buitenwijken (waar het terrein in 2013 buiten is gehouden). Hoger bouwen dan zeven meter is ’onaanvaardbaar’.

Uitgangspunt van de gemeente blijft verder ’het behoud van het open landschap bij de Limieten en de zanderijen rond de Naarderstraat’. Dit fungeert als ’nadrukkelijke toets’ voor het plan van de koper.

B en w stellen nu de gemeenteraad voor om de kandidaat-koper maximaal zes maanden de tijd te geven om met een uitgewerkt plan te komen. Gebeurt dit niet, dan is de nieuwe woonfunctie van de baan.

B en w vallen in dat geval voor het nieuwe bestemmingsplan terug op wat er in het collegeprogramma 2014-2018 is vastgelegd: behoud van de bedrijfsfunctie met een maximaal bebouwingsoppervlak van 1635 m2. De huidige situatie, dus.

Ter vergelijking: het Huizer college wil in plaats daarvan nu een woning van 400 m2 en bijgebouwen met een maximaal oppervlak van 800 m2 toestaan. In totaal dus ’slechts’ 1200 m2.

Overeenstemming

B en w zien echter liever woningbouw omdat daarover - op hoofdlijnen - overeenstemming bestaat tussen Tjebbes en de omwonenden. Beide partijen zijn immers voor het beëindigen van de kwekerij, die al 38 jaar aan de Naarderstraat is gevestigd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.