Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht
Hilversum

Airbnb is in de regio Gooi en Vechtstreek met een opmars bezig. Enkele honderden particulieren bieden al hun woning, boot, molen, tuinhuis, zolderkamer of andere ruimte als vakantieverblijf te huur aan.

Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Beformation in opdracht van de provincie Noord-Holland. ,,Toeristen geven jaarlijks bijna 8,5 miljard euro uit in Noord-Holland”, licht gedeputeerde recreatie en toerisme Jaap Bond toe. ,,Het is daarmee een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. De provincie biedt de gemeenten met dit onderzoek inzicht in het aandeel dat Airbnb daarin heeft.” Verreweg de meeste slaapplaatsen die in Noord-Holland via Airbnb worden aangeboden bevinden zich in Amsterdam (ruim 50.000). De gemiddelde prijs is 157,92 euro per nacht voor een woning (103,22 euro voor een privékamer). Dat is exclusief schoonmaakkosten (gemiddeld 30,13 euro).

Webscraping

Airbnb - verreweg de grootse ’speler’ op de markt - deelt zelf geen gegevens. BeFormation heeft daarom gebruik gemaakt van ‘webscraping’. Met deze techniek wordt publiek beschikbare informatie van internet verzameld en slim gecombineerd. Voor dit onderzoek heeft BeFormation zich onder meer gebaseerd op het aantal advertenties van aanbieders en recensies van gasten. Ook bedrijven (zoals hotels en B&B’s) plaatsen advertenties, maar die zijn eruit gefilterd.

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

Amerikanen

De meeste bezoekers komen uit de Verenigde Staten (16,5%), gevolgd door Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Slechts 6,5 procent komt uit eigen land. Nederlanders kiezen gemiddeld voor een goedkopere bestemming dan huurders uit andere landen. Opvallend detail: bij het inzoomen op de zomer van 2017 bleek dat Amerikanen met name in juni en juli naar de Metropool Regio Amsterdam kwamen. In augustus kwam het grootse deel van de bezoekers uit Duitsland. Het gehuurde woningtype verschilt per nationaliteit. Duitsers huren relatief vaker een hele woning/appartement dan een privékamer. Bezoekers uit de Verenigde Staten huren relatief vaker een privékamer.

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

Near Amsterdam

In Amsterdam is het verboden om een woning meer dan zestig nachten per jaar te verhuren. Dit is een van de redenen waarom vakantiegangers steeds vaker uitwijken naar omringende gemeenten. In advertenties wordt woonruimte buiten de hoofdstad, de grootste toeristische trekpleister, dan ook vaak aangeprezen met zinsneden als ’near Amsterdam’ of ’.. min. to Amsterdam’. Met als variant: ’near the Amsterdam lakes/woods’.

Concurrentie

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de verhouding (concurrentie) tussen Airbnb en andere vormen van verblijfsrecreatie. In de 36 gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam (waartoe Gooi en Vechtstreek worden gerekend) wordt het gemiddelde aandeel van Airbnb geschat op maar liefst 22 procent. In deze regio varieert dit enorm, van 91 procent (Laren) tot twee procent (Huizen).

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

Bedden

In de regio Gooi en Vechtstreek springt de gemeente Gooise Meren eruit met 165 particuliere aanbieders (goed voor 736 bedden), gevolgd door Hilversum en (het in het Noord-Hollandse onderzoek meegenomen) Almere. Ook de gemiddelde prijs per nacht voor een hele woning (of appartement) is in Gooise Meren het hoogst: 182,15 euro. Daarbovenop komt dan nog een bedrag dat de meeste verhuurders in rekening brengen voor de schoonmaak (regiogemiddelde: 50,71 euro). Dat er in Gooise Meren zoveel aanbieders zijn heeft wellicht te maken met de nabijheid van Amsterdam, zowel per auto als per trein. Ook de aanwezige kwaliteit (ligging, ruimte, faciliteiten) van woonruimte speelt een rol.

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

Schoonmaakkosten

In Gooi en Vecht varieert de gemiddelde prijs per nacht voor een complete woonruimte van 142 euro (Hilversum) tot 182 euro (Gooise Meren). En de schoonmaakkosten van 34 euro (Hilversum) tot 89 euro (Wijdemeren). De huurprijzen voor een privékamer liggen uiteraard lager. In de regio lopen die uiteen van vijftig euro (Huizen) tot circa 120 euro (Laren en Blaricum).

Schoonmaakkosten

Op basis van de prijzen per nacht (plus schoonmaakkosten) en het (minimale) aantal overnachtingen kan een schatting worden gemaakt van de minimumomzet. Om die schatting zo reëel mogelijk te maken heeft het bureau - dat het onderzoek afgelopen september uitvoerde - ingezoomd op juni, juli en augustus 2017. In deze drie zomermaanden hebben toeristen in totaal 25 miljoen euro uitgegeven aan overnachtingen in Noord-Holland via Airbnb. Een deel van deze omzet gaat uiteraard naar Airbnb zelf.

Graantje

Ook aanbieders in Gooi en Vecht pikken een graantje mee. De geschatte augustus-omzet voor inwoners van Gooise Meren was bijvoorbeeld 91.000 euro. Op de tweede en derde plek qua omzet komen respectievelijk Wijdemeren en Weesp. Het ging in die zomermaand in de hele regio om in totaal 1.650 overnachtingen, goed voor ruim 225.000 euro omzet.

Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

infographic.pdf

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie