Directeur Tomin gaat inleveren

Frank Oskamp© Tomin

Ronald Frisart r.frisart@hollandmediacombinatie.nl
Hilversum

De kogel is door de kerk: de bezoldiging van directeur Frank Oskamp van Tomingroep BV wordt afgebouwd van 312.224 euro nu naar 179.000 euro in 2022.

Dat blijkt uit brieven van het Wijdemeerse college aan de gemeenteraad daar en van wethouder Arjo Klamer aan de Hilversumse raad.

Zomer 2015 meldde De Gooi- en Eemlander dat Oskamp ver uitging boven het maximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. In gemeenteraden in deze regio leidde dat tot vragen.

De wethouders Klamer (Hilversum) en Janny Bakker (Huizen) stelden dat de beloning van de Tomin-topman ’snel’ omlaag moest. Met de commissarissen van Tomin heeft Oskamp nu afgesproken dat zijn bezoldiging (salaris + pensioenvoorziening + onkostenvergoeding) van 2016 tot en met 2022 in stappen wordt verlaagd.

Het algemeen bestuur (wethouders van de elf deelnemende gemeenten) en de commissarissen hebben advies ingewonnen bij het gespecialiseerde adviesbureau Axyos. Startpunt van dat advies is dat de commissarissen begin 2013 besloten dat Tomin zich aan de WNT zou houden. Reden: Tomin, dat werk verzorgt voor mensen ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’, werkt met gemeenschapsgeld.

Axyos laat in het advies echter zien dat juridisch niet valt vol te houden dat Tomin, een BV, gebonden zou zijn aan de WNT. Dat betekent dat de commissarissen wel hadden kunnen proberen Oskamps bezoldiging snel omlaag te brengen, maar dan op een grote juridische muur zouden zijn gestuit. Oskamp had kunnen aanvoeren dat zijn lopende arbeidsovereenkomst werd geschonden. Een uitspraak van de Raad van State in een soortgelijke zaak wijst ook in die richting. In het advies schrijft Axyos verder dat ’het imago’ van de deelnemende gemeenten ’als een betrouwbare werkgever’ in het geding is.

Dat er nu toch een afbouwregeling is, komt doordat de Tomin-directeur bereid bleek tegemoet te komen aan wat Klamer en het Wijdemeerse college ’de maatschappelijke wens die breed in het algemeen bestuur leeft’ noemen.

Uit het advies van Axyos blijkt dat Oskamp zelf met die regeling kwam. Die houdt in dat zijn bezoldiging al dit jaar wordt verlaagd van 312.224 naar 298.000 euro (min 14.224) en dat deze de vijf volgende jaren met stapjes van ruim 5.400 euro zakt. In 2022 tot slot volgt een grote stap: min 91.833 euro. Voor de aanvankelijk kleine stapjes is gekozen ’zodat de directeur voldoende in staat wordt gesteld om zich (op de verlaging) voor te bereiden’, schrijft Klamer.

Zou Oskamp vóór 2022 opstappen, dan wordt een nieuwe directeur direct gebonden aan het WNT-maximum van (nu) 179.000 euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.