Jaarwisseling is sloopfestijn

Opgeblazen prullenbakken zijn het vaakst de stille getuigen van de vuurwerkschade.

Opgeblazen prullenbakken zijn het vaakst de stille getuigen van de vuurwerkschade.© foto’s studio kastermans

Valentijn Bartels
Hilversum

Ieder jaar hopen gemeenten in de regio dat de jaarwisseling rustig verloopt. Logisch, de schade is aanzienlijk en daders weten nog altijd te ontkomen.

In Hilversum is het iedere jaarwisseling een strijd om schade te voorkomen. De laatste jaren daalt het bedrag dat de gemeenschap moet ophoesten om gesloopte prullenbakken, putdeksels en andere objecten te herstellen. „Tijdens de jaarwisseling 2013/2014 was de schade 89.665 euro, dat kwam vooral door 50.000 euro schade aan twee scholen in Hilversum”, meldt een woordvoerster van de gemeente. Die scholen werden getroffen door brand. De afgelopen jaren gaat het beter. „Tijdens de jaarwisseling 2014/2015 bedroeg de schade 21.000 euro en de laatste oud en nieuw ging het om 12.450 euro.” Al was de totale knalschade tussen eind oktober en 7 januari 25.000 euro. Geen euro van het schadebedrag werd verhaald op een dader, terwijl de laatste jaren fors wordt ingezet op extra toezicht. Dat is de gemeente een doorn in het oog. „De daders zijn helaas niet bekend, dus we konden de schade niet op hen verhalen”, aldus de woordvoerster.

Hilversum doet dit jaar weer een verwoede poging vandalen in de kraag te vatten. Beveiligers patrouilleren van 19 december tot en met 1 januari langs ’kwetsbare en openbare objecten’. Prullenbakken gaan op slot en Whatsapp-buurtgroepen en boa’s worden opgeroepen extra op te letten. Een schaderegisseur let op schade, die op 3 januari wordt doorgegeven aan de politie. Vorig jaar experimenteerde de gemeente nog met apparatuur om knallen te meten en te registreren. De knallenmeter wordt niet meer ingezet. „Het leverde te weinig op hebben we gemerkt”, vertelde burgemeester Pieter Broertjes tegenover deze krant. Raadslid Ruud Verkuijlen (VDD) hoopt dat het gebruik van smartphones ’heterdaadjes’ oplevert. „Vernielers wisten anoniem te blijven, maar daarin lijkt het tij te keren. Het VVD-initiatief om met whatsapp-groepen veiligheid te stimuleren heeft inmiddels tot 130 groepen in Hilversum geleid. Dat zijn de ogen en oren van ruim 1000 Hilversummers waar het de veiligheid en vernielingen betreft.”

Gooise Meren

Vuurwerkschade verhalen op de daders heeft niet zoveel zin in Gooise Meren, laat een woordvoerder weten. En afgaande op de schades van afgelopen jaarwisseling is daar ook wel iets voor te zeggen.

De totale schade door vuurwerk in Bussum bedroeg vorig jaar rond de duizend euro en bestond uit twee opgeblazen prullenbakken en een gesloopt verkeersbord. In Naarden ging het om zo’n zes prullenbakken en vanuit Muiden is zelfs helemaal geen vuurwerkschade bekend rond de vorige jaarwisseling.

Oorzaak van de weinige schade in Gooise Meren is volgens de gemeente vooral het preventieve beleid - het plaatsen van vuurwerkkappen en preventief verwijderen van bakken - en de opruimacties op nieuwjaarsdag. Ter illustratie: tijdens de jaarwisseling van 2012 op 2013 werden er in Bussum nog 29 prullenbakken opgeblazen en bijna 50 verkeersborden vernield.

Afgelopen jaren zijn er wel meer grote ruiten van abri’s opgeblazen. Maar deze kosten komen niet voor rekening van de gemeente.

Huizen

Het beleid van Huizen voor wat betreft vuurwerkschade is vooral gericht op preventie. ’Als de daders bekend zijn, wordt er wel altijd verhaald’, aldus de gemeente.

De preventie waar Huizen zich op richt, bestaat uit onder meer het weghalen van straatmeubilair, als bankjes en prullenbakken. Daar is nu al een begin mee gemaakt met het oog op de komende jaarwisseling. Een tweede pijler in het preventiebeleid is het bewustmaken van 12 tot 15-jarigen en hun ouders, van de mogelijke overlast en schade. Ook zet Huizen zwaar in op toezicht. ’Die wordt deze maand flink opgevoerd’, waarschuwt de gemeente.

Ondanks deze preventieve maatregelen is de schade die afgelopen jaren door vuurwerk is aangericht de afgelopen jaren flink opgelopen. Zelfs tot een bedrag van 40.000 euro tijdens de laatste nieuwjaarsnacht. Ook de particuliere schades zijn de laatste jaren toegenomen.

Laren, Blaricum, Eemnes

’Als schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, en de veroorzaker van die schade is bekend, dan wordt de schade altijd verhaald’. Klip en klaar zijn de BEL-gemeenten over hun beleid. Alleen blijkt ook hier dat het tussenzinnetje ’en de veroorzaker van die schade is bekend’ van doorslaggevend belang.

Want op de vraag wat dit beleid heeft opgebracht luidt het antwoord: ’de dader is eigenlijk nooit bekend’. ’Als een dader op heterdaad betrapt wordt, zal de gemeente zich als slachtoffer melden in de strafzaak en dan vergoeding van de geleden schade vorderen’, laten de gemeenten nog wel weten.

Bedragen van vuurwerkschade noemen Blaricum, Eemnes en Laren niet. De schade aan gemeentelijke eigendommen bestaat vooral uit kapotte verkeersborden en opgeblazen straatkolken en putdeksels. De schade aan abri’s komt niet voor rekening van de gemeente.

Wijdemeren

’De afhandeling van vuurwerkschade vindt plaats via de civielrechtelijke weg’, laat de gemeente Wijdemeren weten. Dit houdt in dat het al staande praktijk is dat de schade wordt verhaald op de daders. Alleen is het effect van dit beleid tot nog toe letterlijk nul.

’Helaas is niet bekend wie de daders zijn van de gemaakte schades’, vervolgt de uitleg van Wijdemeren namelijk. ’Het verhalen van schade is alleen mogelijk indien er sprake is van heterdaad, dan wel opsporing van een verdachte van vernielingen’.

Dit betekent niet dat er niets te verhalen zou zijn. Hoewel de schade in de verschillende kernen de laatste jaren fors is teruggelopen, kost de jaarwisseling de gemeente de afgelopen twee jaar zo’n drie- tot vierduizend euro. Eerdere jaren beliep het bedrag door vuurwerkschade zelfs een bedrag van rond de tienduizend euro.

Hoewel er dus niets wordt verhaald, bekijkt Wijdemeren wel altijd zo snel mogelijk de schade aan gemeentelijke eigendommen en doet ook aangifte.

Weesp

De gemeente Weesp ziet bij het verhalen van vuurwerkschade op daders dezelfde beren op de weg als de meeste andere gemeenten. ’Als je weet wie het is, zou je dat kunnen doen, maar meestal weet je dat niet’.

Ter voorkoming van schade door vuurwerkvandalisme zijn er in Weesp van vrijdag 23 december tot en met zaterdag 31 december extra controles. Afsteken van vuurwerk mag pas vanaf 18.00 uur. Voor deze tijd mag er geen vuurwerk afgestoken worden. Deze extra controles worden gedaan door toezichthouders en boa’s van de gemeente en door een extra partij die speciaal hiervoor is ingehuurd. Het gaat dan om controles ’gedurende de kritische momenten van de dag, dat mensen zich aan de regels houden’.

Het verhalen van schade gebeurt dus niet, maar dat zal voor Weesp ook nauwelijks lonend zijn, gezien het feit dat de schade van de vorige jaarwisseling in Weesp ongeveer 1800 euro beliep.

Baarn, Soest

De schade door vuurwerk in Baarn en Soest is de laatste jaren steeds verder afgenomen. Deze gemeenten zijn ook niet voornemens eventuele schade bij de daders te verhalen.

’Die zijn niet te achterhalen’, zo menen de gemeenten. Dat betekent dat Soest de ruim zevenduizend euro die vandalen vorig jaar aanrichtten volledig uit eigen zak betaalt. Ook Baarn tikt de 3433 euro zelf af.

Voor zowel Soest als Baarn geldt dat de schade door vuurwerk de afgelopen jaren bijna is gehalveerd. Tijdens de jaarwisseling in Baarn werd in de nacht van 2013 op 2014 bijvoorbeeld voor zo’n zevenduizend euro vernield. In Soest beliep het bedrag die nieuwjaarsnacht zelfs 15.000 euro. De schades betreffen in beide gemeenten vooral prullenbakken en verkeersborden. Daarnaast zijn in Baarn en Soest ook zoutkisten met enige regelmaat doelwit van vernielingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.