Morgen begint de afbraak

Eddie de Paepe

Willem Marinus Dudok was een lastig portret. Burgemeester Job Boot - alias Showboot - omschreef de door hem hooggewaardeerde stadsbouwmeester als ijdel en zuinig, als een man met paus-allures, moeilijk tot andere gedachten te brengen. Andere tijdgenoten klaagden steen en been over zijn autoritaire gedrag, koppigheid, afstandelijkheid en eigengereidheid.

Dudok vond zichzelf helemaal niet lastig. Hij had het gewoon altijd bij het rechte end.

De architect was een liefhebber van orde en stiptheid. Het enige excuus om te laat te komen is dat je dood bent, meende de oud-officier. Voordat het poldermodel bestond had hij er al een hartgrondige hekel aan. De Hollandse democratie? Een en al praten, papier, commissies, compromissen, hinderlijke bemoeizucht en ’drukkende ambtenarij’.

De architect kon slecht tegen wat hij zag als gebrek aan eerbied voor zijn werk. ’De grootste vijand van de architect is de mens voor wie hij werkt’. Wanneer Dudok met zijn gezin vlak voor de ingebruikname een van zijn gebouwen bezocht, somberde hij: ’Nu is het nog gaaf, morgen begint de afbraak’.

Nu, 130 jaar na zijn geboorte, zijn verreweg de meeste bouwsels van de getalenteerde knorrepot nog te bewonderen.

Een oeuvre met (paus-)allure, dus.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.