De Limieten in Huizen weer terug bij af

Eddie de Paepe
Huizen

De potentiële koper van kwekerij De Limieten is afgehaakt. Het Huizer college wil tegemoet komen aan de wensen van eigenaar Robert Tjebbes, maar omwonenden blijven zich met hand en tand verzetten tegen de bouw van een vijftien meter hoog landhuis.

Het gebruik en de toekomst van het circa acht hectare grote terrein aan de Naarderstraat houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Omwonenden voeren al jarenlang een (juridische) strijd tegen (bouw)activiteiten en overlast. Eigenaar Tjebbes wil een punt zetten achter de kwekerij en de grond verkopen. Vorig jaar had hij een koper gevonden. Barney Klomp, directeur van het gelijknamige (caravan)transportbedrijf uit Harderwijk, wilde op het terrein zijn droom realiseren: een klassiek landgoed met allure. Tjebbes en Klomp waren het over de prijs eens, maar de door beide partijen gewenste hoogte (vijftien meter) van het nieuwe landhuis stuitte op ernstige tegenstand van omwonenden.

Het college legde - gesteund door de coalitiepartijen - die bezwaren naast zich neer. Om de herontwikkeling van kwekerij De Limieten mogelijk te maken ligt er inmiddels een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan ’Zanderij Tjebbes’. Daarin staat dat er op het terrein een woning (twee lagen met kap) mag verrijzen met een bouwhoogte van vijftien meter en een oppervlakte van 400 m2. Het college wil bezwaren van omwonenden tegen het plan niet honoreren.

’Inmiddels is duidelijk dat de aspirant-koper niet meer in beeld is’, melden b en w in het raadsvoorstel. ’Dat en het gegeven dat er allerlei civielrechtelijke procedures zijn opgestart tussen eigenaar en omwonenden’ was voor Tjebbes reden om (medio juli) een compromis aan zijn buren voor te leggen: een maximale bouwhoogte tussen elf en twaalf meter.

Het college - dat 11,5 meter een ’alleszins acceptabele hoogte’ noemt - constateert dat het nieuwe overleg vruchteloos is geweest. ’Er lagen zwaarden op tafel en omdat die zwaarden niet van tafel gingen, bleek het niet mogelijk om aan het overleg feitelijk invulling te geven,’ aldus b en w. Wie schuldig is aan de mislukking, dat laat het college (althans naar eigen zeggen) in het midden. ’Is dat de partij die uiteindelijk afhaakt of is het de partij die weliswaar met overleg instemt maar tegelijkertijd de zwaarden op tafel houdt?’

De kwestie komt op 13 september in de raadscommissie aan de orde en op 28 september in de raad.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.