Huizen wil minstens één opvang-satelliet

Wethouder Marianne Verhage: vluchtelingen welkom.

Wethouder Marianne Verhage: vluchtelingen welkom.

Eddie de Paepe
Huizen

Het college van Huizen wil minimaal één ’satelliet’ (dependance van het regionaal centrum) voor de opvang van honderd à tweehonderd vluchtelingen binnen de eigen gemeentegrenzen. Dit stelt wethouder Marianne Verhage in een toelichting op het gemeentelijke ’projectplan vluchtelingen en versnelde huisvesting statushouders’.

Zoals bekend werken de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek aan een regionaal plan. Dit in reactie op de oproep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Uitgangspunt voor de regio is één grote, centrale opvanglocatie. In een later stadium aangevuld met een aantal kleinschalige ’satellieten’.

Het Huizer college bekijkt momenteel wat gemeente en gemeenschap van Huizen (nog meer) kunnen doen. Niet alleen voor nieuwe vluchtelingen, maar ook voor statushouders, die al een verblijfsvergunning hebben. Wat die laatste groep betreft, wil de gemeente de toewijzing van woningen versnellen. In november wil Huizen, in overleg met de woningcorporaties, 35 statushouders huisvesten. In het eerste kwartaal van volgend jaar moeten daar nog eens 36 woningen bij zijn gekomen. En medio 2016 nog eens hetzelfde aantal. Deze versnelde toewijzing van woningen aan statushouders zorgt op relatief korte termijn voor vrijkomende plekken in centra voor asielzoekers.

Kleinschalig

Huizen wil ook meer rechtstreeks werken aan de opvang van vluchtelingen. Door mee te denken over de centrale opvang, maar ook door het bieden van één of meer kleinschaligere plekken binnen de eigen gemeentegrenzen.

,,Dit kunnen panden zijn, maar ook braakliggend terrein waarop het COA voorzieningen kan realiseren’’, aldus de toelichting in het projectplan. ,,Bij de zoektochten kan ook naar locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders worden gekeken. Dit kunnen ook kleine plekken zijn.’’

Gedacht wordt onder meer aan containerwoningen en andere tijdelijke voorzieningen.

Welkom

Vluchtelingen zijn van harte welkom in Huizen, benadrukt wethouder Verhage. ,,Wij moeten als ’Haven van het Gooi’ voor toeristen ook een veilige haven voor vluchtelingen zijn.’’

De gemeente gaat bij de opvang uit van ’zelfstandigheid en eigen kracht’: de vluchtelingen moet zo snel mogelijk op eigen benen staan. Het een en ander kan alleen bereikt worden met ondersteuning vanuit de lokale gemeenschap.

Om welke potentiële opvangplekken het gaat is nog niet bekend. Huizen wil op korte termijn een longlist van ’satelliet’-opties terugbrengen tot maximaal vijf reële mogelijkheden en die op haalbaarheid onderzoeken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.