Provincie zet Huizen onder druk voor HOV

Eddie de Paepe
Huizen

De gemeente Huizen moet de keuze voor de HOV ’t Gooi ’herbevestigen’ en de gemaakte afspraken ’voortvarend ter hand nemen’, stelt de provincie Noord-Holland. ’De vrije busbaan tussen Huizen en Blaricum in noodzakelijk.’ Met de ’oproep’ aan het adres van Huizen zet de provincie druk op de ketel. Op het tracédeel Huizen-Blaricum van de HOV is sinds begin 2014 inhoudelijk geen voortgang geboekt. Dat moet veranderen. ’Ook de overige projectpartners, de gemeenten Hilversum, Laren en Eemnes willen dat de gemeente Huizen vaart maakt.’

Noord-Holland voelt zich gesteund door het meest recente HOV-onderzoek, waarvan de resultaten tot nu toe door de betrokken overheden onder de pet zijn gehouden. Voor deze studie hebben Huizen, Blaricum en de provincie elk hun eigen adviesbureau aangewezen. De drie adviesbureaus hebben samen twee alternatieven voor de geplande vrije busbaan op het HOV-tracé Huizen-Blaricum onder de loep genomen.

’t Merk

Het gaat om ’meerijdvarianten’, waarin de snelle bussen met het gewone verkeer meerijden. Huizen is voorstander van de variant over ’t Merk, de huidige route van buslijn 320. Onderzocht is verder de Meent-variant, de route via de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde en Stichtseweg.

Volgens de provincie concluderen de externe bureaus dat beide meerijdvarianten niet voldoen aan de normen van het R-net, een regionaal netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. ’Wel blijkt dat wanneer optimalisaties worden doorgevoerd de meerijdvariant via het Meenttracé met de nieuwe carpoolplaats wel voldoet aan die normen.’ Voor de provincie is het’bespreekbaar’ om de bussen mee te laten rijden via het Meenttracé, ’mits aan de R-netnormen wordt voldaan’.

De provincie benadrukt dat de voorbereidingen voor het HOV-project al lange tijd lopen en dat het belang voor de regio groot is. ’Het gaat om structurele verbetering in de bereikbaarheid. Bovenal gaat het om de toekomst van ’t Gooi. Wij hebben destijds op verzoek van de regio het voortouw genomen om het project te realiseren. Het is aan de regio om duidelijk aan te geven dat de beoogde HOV-verbinding nog altijd gewenst is.’

Blaricum

Eind 2010 en in het najaar van 2011 hebben de betrokken gemeenteraden het voorkeurstracé vastgesteld. In januari 2014 is een overeenkomst ondertekend door de gemeenten Hilversum, Huizen, Laren, Eemnes en de provincie. Zoals bekend is Blaricum uit onvrede uit het project gestapt. De provincie stelt dat het onderzoek naar de meerijdvarianten wél samen met de Blaricum is uitgevoerd. ’In het verlengde daarvan willen wij graag met die gemeente in gesprek, om te onderzoeken op welke wijze zij opnieuw kan deelnemen aan dit project.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.