Opinie: Hart voor Hilversum moet zich schamen

Hart voor Hilversum op bezoek bij Crailo,. Dierendag 2014.

Hart voor Hilversum op bezoek bij Crailo,. Dierendag 2014.© foto hart voor hilversum/eduard metz

Hilversum

’Steun dierenasiel Crailo’ roept Hart voor Hilversum op Twitter. De lokale partij geeft daarmee de uitdrukking ’met alle winden meewaaien’ een extra schaamteloze dimensie.

Jarenlang steunde Hart voor Hilversum - onder aanvoering van Léonie Sazias en Karin Walters - zonder een spoortje van kritiek directeur Tjeerd Veenstra en zijn helpers in het bestuur van het dierenasiel. Toen de gemeente en Crailo in de clinch lagen over de kosten van de opvang van zwerfdieren. Toen Hilversum en de andere regiogemeenten hun handen van Crailo aftrokken. Toen een groep verontruste Gooise dierenartsen wees op de dubbele petten van Veenstra en de nauwe financiële banden tussen diens talrijke bv’tjes en het dierenasiel.

Kluitje

Karin Walters liet zich persoonlijk met een kluitje in het riet sturen. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2014, bijvoorbeeld. Vooraf was de aanwezigheid van de oud-wethouder van financien met angst en beven tegemoet gezien door Veenstra, bestuursleden en adviseur. Haar kritische inbreng bleek evenwel enorm mee vallen. Reden voor een opgeluchte Veenstra om tijdens de vergadering Walters nadrukkelijk te bedanken voor ’haar enorme inzet met Hart voor Hilversum voor het asiel’.

Oude koe

Ook een nieuwe serie kritische artikelen in deze krant, die medio januari dit jaar van start ging, bracht in de houding van HvH geen enkele verandering. Ondanks de groeiende stapel aanwijzingen en bewijzen. De partij twitterde laatdunkend: ’veel vragen en verdachtmakingen. Geen enkel bewijs!’.

Verrassende steun op Twitter.

Verrassende steun op Twitter.

De kwestie (nu actueler dan ooit) van de dienstwoning en de lap Crailo-grond die Veenstra voor een zacht prijsje in handen kreeg, was ’een oude koe’. Ook het geruisloze ’vertrek’ van Veenstra - die als goedbetaalde adviseur via de achterdeur weer binnenkwam - werd met een veelgebruikte mantel der liefde bekleed.

Naar huis

In april stuurden tientallen bezorgde en boze Crailo-leden - na maanden tegengewerkt en geïntimideerd te zijn - het oude bestuur naar huis. De bestuursleden waren kort daarvoor eindelijk de schellen van de ogen gevallen, waarna Veenstra alsnog het veld had moeten ruimen.

Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden, dat niet alleen wil puinruimen maar ook wil bouwen aan een nieuwe toekomst voor het dierenasiel. Een zware opgave gezien de deplorabele staat waarin Veenstra en het oude bestuur Crailo hebben achtergelaten. Een noodkreet van de beheerster in deze krant leverde vorige week gelukkig al heel veel positieve reacties op, waarvan een deel in natura.

Hondjes

Toeval of niet, voor het eerst sinds een halfjaar laat Hart voor Hilversum weer van zich horen. De partij twittert een leuk plaatje van drie hondjes met daarbij de oproep om het dierenasiel te steunen. Dat het rekeningnummer van Crailo erbij staat is nuttig, maar waarom dat partijlogo pal boven die drie snoetjes? Het heeft er alle schijn van dat Hart voor Hilversum weer voor de bühne bezig is. Er waait een andere wind in het dierenasiel, en de partij waait graag mee. Met de verkiezingen in aantocht is handig om zoveel mogelijk dierenliefhebbers aan je te binden.

Ommezwaai

Van fanatieke verdedigers van Veenstra c.s. naar grote fans van hun zegevierende opponenten. Een verrassende ommezwaai waarvoor de partij geen enkele verklaring geeft. ’Onze kracht is dat we met mensen in gesprek gaan om te horen wat de wensen en de zorgen zijn’, stelt fractievoorzitter Karin Walters op de eigen website. Zij moet zich - net als haar voorgangster Sazias - diep schamen. Schamen voor hun oogkleppen. Voor de manier waarop zij als beginnelingen om de tuin zijn geleid. Voor hun aanvallen op mensen die vragen durfden te stellen.

Maar zij moeten zich bovenal schamen voor het in de steek laten van de genegeerde en geïntimideerde medewerkers, vrijwilligers en leden van Dierenasiel Crailo.

Eddie de Paepe

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.