Voetsporen van lezers in Zoekplaatje nr. 314

’Tussen de ballende mensen op de voorgrond zie ik links mijn moeder met mij aan haar rokken (jas)’, schrijft Majorie Prins Kolman.

’Tussen de ballende mensen op de voorgrond zie ik links mijn moeder met mij aan haar rokken (jas)’, schrijft Majorie Prins Kolman.

Zoekplaatje nr. 315.
Foto’s Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Zoekplaatje nr. 315. Foto’s Streekarchief Gooi en Vechtstreek

1 / 2
Simone Stevens
Hilversum

Het zoekplaatje van vorige week (nr. 314) leverde, net als de weken ervoor, kennelijk weinig hoofdbrekens op bij lezers. Vrijwel zonder uitzondering wordt de locatie in Hilversum genoemd die wordt omringd door de Mezenstraat (midden, rechts), Eksterstraat (links) en Spechtstraat. ’Ik heb daar zelf ongeveer dertig jaar gewoond’, schrijft A. van de Kieft uit Hilversum. ’Ik weet nog dat op het terrein noodwoningen stonden.’

Meer lezers die reageerden hebben hier voetsporen liggen. ’Het hoekhuis rechts naast de twee grote bomen is mijn geboortehuis, Mezenstraat 12’, laat C. Teeken uit Blaricum weten. ’Mijn ouders zijn daar in 1939 komen wonen en in 1946 ben ik daar geboren. Op het open terrein stonden noodwoningen, die eind 1940, begin 1950 zijn gesloopt. Toen is daar de Dr. Jac. P. Thijsseschool gebouwd. Deze is in 1952, 1953 geopend en is inmiddels ook alweer afgebroken.’

Laura Willigenburg schrijft dat haar oom er heeft gewoond. ’Nu woont mijn vriendin daar. Heel leuk om te zien.’

Ook over de noodwoning(en) van destijds wordt het een en ander gemeld. ’Je ziet nog een klein stukje van de barakken van waaruit de mensen allemaal moesten verhuizen naar de Meerweg’, weet Margriet Drieënhuizen. ’Op de foto is een nog af te breken noodwoning te zien. Ten behoeve van armen, zoals wij dat noemden. Dat zouden wij nu ’aso-mensen’ noemen. Als kind ben ik ruim tachtig jaar geleden in deze buurt opgegroeid. Mijn ouders waren geen zogenoemde aso’s’, schrijft A. Visscher uit Hilversum.

Hilversumse Majorie Prins Kolman meent zichzelf met haar moeder te herkennen op de foto. ’Tussen de ballende mensen op de voorgrond zie ik links mijn moeder met mij aan haar rokken (jas)’, schrijft ze. ’Ik was een jaar of vier, vijf. Het terrein stond destijds vol met dit soort woningen. De bewoners werden platdakkers genoemd - wat volgens mij een scheldnaam was. De meeste bewoners gingen naar de nieuwbouw aan de Meerweg.’

De enige inzender met een afwijkend verhaal is Hilversummer Fransz Heij, die meent dat het om het vroegere Slachthuisplein gaat. ’Een vriend van mij deelde die mening, al vroeg hij zich wel af wat die schoorsteen op de achtergrond deed.’ Volgens een goede vriend van hem, Ben van Os die op het Slachthuisplein heeft gewoond, is het inderdaad dit plein. Heij: ’Op de voorgrond zie je nog een stuk straat, en daarachter was het slachthuis, dat je dus niet ziet op de foto. Links van de foto heeft volgens ons nog een speeltuintje gezeten.’

Later komt de Hilversummer opnieuw in de lucht: ’Ik twijfel nu zelf toch een beetje en denk dat het toch het Hofplein is, met op de achtergrond de schoorsteen van de Veneta Tapijtfabriek.’

Jan Schipper komt met een heel rijtje namen van bewoners van de Mezenstraat. Onder hen de hier genoemde lezers Van de Kieft en Teeken, op respectievelijk nummer 8 en 12. ’Verder naar het einde van de straat de familie Van de Brink, van de bekende zwemster Tinie van de Brink.’

Schipper herinnert zich dat er veel lompen- en ijzerhandelaren woonden. ’,,Wie heeft er nog lompen en metalen?’’, werd er geroepen. Ophalen ging met een bakfiets. ’Bij veel regen stonden de bijzondere woningen blank - vooral in het midden.’

Dan het nieuwe zoekplaatje. Waar is deze foto genomen? Helpen bij dit zoekplaatje kan via fotostevens@gooieneemlander.nl of De Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.