'Deel Raabos door fout nog van Matser’

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

Grote delen van natuurgebied Raabos zijn volgens GroenLinks nooit door projectontwikkelaar Matser aan de gemeente Hilversum overgedragen. De partij noemt dit een al dan niet opzettelijke fout van de toenmalige wethouder grondzaken.

Bij de bouwplannen in de wijk is in 1988 afgesproken dat projectontwikkelaar Matser BV zijn resterende gronden in de Kerkelanden, om niet, zou overdragen aan de gemeente Hilversum, stelt de partij. Hilversum kreeg 100.000 gulden om het Raabos in te richten. ,,In 1997 is in overleg met een buurtgroep overgegaan tot de herinrichting en het beheer van dit natuurgebied.’’ Deze Vrijwilligersgroep Kerkelanden en GroenLinks hebben vorig jaar bij de gemeente aangedrongen op overdracht van het gebied aan het GNR. Wethouder Eric van der Want (D66) beloofde in de december het gebied mee te nemen in de gesprekken met het natuurreservaat over de overdracht van ’snippergroen’. Sindsdien is het stil geweest rond het Raabos. Totdat GroenLinks een ’lijk in de kast’ ontdekte. ,,De overdracht van het gebied aan het GNR is onmogelijk, omdat de grondoverdracht van de terreinen van Matser naar de gemeente Hilversum nooit heeft plaatsgevonden. Dit omdat de wethouder grondzaken een fatale termijn zou hebben laten passeren. Mogelijk is dit zelfs bewust gebeurd. De afhandelingsdatum is verlopen. Wat betekent dat de wethouder een fatale deadline heeft laten passeren waardoor de overdracht niet heeft plaatsgevonden.’’

Hierdoor zijn grote delen van het natuurgebeid - bij elkaar zo’n 25.000 m2 - nu niet van de gemeente, maar nog steeds van Matser (of zijn opvolger).

,,Laat dit nu toevallig ook het stuk zijn dat onder de - volgens dit college - vloeiende lijn van de concept structuurvisie 2030 valt. Hierin wordt voorgesteld om een belangrijk deel van het Raabos weer te betrekken bij het bedrijventerrein Kerkelanden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn zeer weinig mensen op de hoogte van dit verzaken. De raad en de buurtgroep rond het Raabos zijn er ook nooit van op de hoogte gesteld dat de gemeente grote delen van het Raabos niet in bezit heeft.’’

GroenLinks heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.