Meer bekend over Bloemendalerpolder

weespmuiden

De stuurgroep Bloemendalerpolder presenteert maandag in Haarlem een concept masterplan. Dat betekent dat de onderhandelingen tussen overheden en projectontwikkelaars over woningaantallen en infrastructuur zijn afgerond.

Het masterplan heeft geen juridisch-planologische status, maar het openbaar maken van het concept heeft tot doel om de gemeenten Weesp en Muiden, andere belanghebbenden en de plaatselijke bevolking erbij te betrekken. De contractspartijen zelf verklaren zich gebonden.

Hoewel het formeel niet hoeft, wordt er toch een inspraaktraject aan gekoppeld. De inhoud van het masterplan wordt daarom verspreid via een nieuwsbulletin. Ook komt er een publieksavond. Bewoners kunnen zienswijzen indienen. Partijen hopen voor de zomer een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met daarin een risicoverdeling.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.