VVD Blaricum wil minder rechtszaken met inwoners

Redactie Hilversum
Blaricum

De gemeente Blaricum moet de hoge juridische kosten voor rechtszaken met inwoners gaan beteugelen. Dat oppert de VVD. ,,Niet de gemeente failliet procederen, maar zorgen voor een bevredigende oplossing voor beide partijen.''

Dit bepleit VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender in haar algemene beschouwingen. Op 24 juni zal de nieuwe gemeenteraad van Blaricum voor het eerst via een kadernota de politieke piketpaaltjes slaan voor het sombere begrotingsjaar 2015.,,Onderzocht dient te worden of het verlenen van (omgevings)vergunningen en de handhaving hiervan wel op de juiste wijze gebeuren. En of per geval juridisch procedures tot aan de Raad van State toe op kosten van de inwoners wel zinvol zijn. Dat lijkt effectiever te kunnen. Niet de gemeente failliet procederen maar een voor beide partijen bevredigende oplossing. Je kunt het ook op andere manieren bereiken. Leg uit, betrek mensen, communiceer en gebruik rechtszaken als sluitstuk als het echt niet anders kan.'' De VVD vindt dat veel kosten worden gemaakt ,,om het systeem draaiende te houden en zijn niet (of inefficiënt) dienstbaar aan het belang van de gemeente en de inwoners.''In Blaricum is, volgens cijfers van de BEL Combinatie, de afgelopen drie jaar bijna 100.000 euro aan juridische kosten uitgegeven. Veel meer dan in Eemnes (bijna 40.000 euro) en minder dan Laren (ruim 1,5 ton).De VVD-koers hoort bij een serie voorstellen om uitgaven te beperken en zo min mogelijk de gaten te dichten met hogere woonlasten.De VVD denkt dat het best wat minder kan bij de in totaal 1,25 miljoen euro voor groenonderhoud. Uitsmeren over de jaren, zonder dramatisch verlies van 'zichtkwaliteit'.De schaarse middelen moeten naar de zorgbehoevenden en mensen die het echt niet zelf betalen kunnen. ,,Niet naar anderen die menen er toch recht op te hebben, omdat ze dat voorheen nu eenmaal ook hadden. De gewenning, de relatieve luxe van de in de schoot geworpen gewoonte.''

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.