Minder steen op schoolpleinen in Laren

© poster: Hoogheemraadschap van Delfland

Edward de Vries Lentsch
Laren

De gemeente Laren zou in de grote operatie ’aanpak wateroverlast’ graag willen samenwerken met scholen om hun stenen pleinen meer waterdoorlatend te maken.

Het is een van de vele ideeën die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorleggen. Wethouder Ton Stam geeft een toelichting. ,,Scholen en andere gebouwen moeten ook worden afgekoppeld. Natuurlijk gaan we die met raad en daad ondersteunen. Wellicht kunnen we van de nood een deugd maken. Misschien is het wel heel interessant om het schoolplein te vergroenen. Als het regent kan water infiltreren, als de zon schijnt kun je er lekker spelen. In Midden-Delfland noemen ze dat groen/blauwe schoolpleinen. Een groot succes. In plaats van het geld in een technische oplossing te stoppen, wordt geïnvesteerd in een interessante omgeving.’’

Kinderen

,,We zouden er dan ook graag een project van maken waarbij kinderen betrokken zijn, maar ook ouders. En misschien gaan we samen met de school wel een ouderavond inrichten rondom het thema water en afkoppelen. Het gaat tenslotte om de toekomst van onze kinderen. En dan is het ook logisch om een avond voor bewoners in de omgeving te organiseren. Misschien kunnen we die wel betrekken bij het project of samen een hovenier aan het werk zetten. Scheelt vast in de prijs.’’

Hetzelfde geldt voor sportverenigingen die hun daken moeten afkoppelen. Die wil de gemeente helpen en betrekken bij afkoppelprojecten.

Kosten

Vorige week maakte het Larense college een rapport bekend waaruit duidelijk werd dat de kosten voor particulieren om hun daken af te koppelen van het riool veel hoger uitpakken zijn dan eerder werd ingeschat. De afkoppelplicht kan Larense huiseigenaren - gemiddeld - 1715 euro kosten, in plaats van de 1000 euro waaraan eerder werd gedacht.

Geen optie

Stoppen met het afkoppelprogramma is voor het Larense college geen optie, schrijven ze aan de gemeenteraad.

’Het afkoppelen van daken is het meest effectieve onderdeel van de mix van maatregelen om schade door wateroverlast in Laren te voorkomen. De maatregelen in de openbare ruimte worden door de gemeente uitgevoerd. Het afkoppelen is een verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven (perceeleigenaren). Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet overnemen. Wij zijn ons er echter zeer van bewust dat dit geen gemakkelijke taak is en dat de kosten voor inwoners soms (te) hoog zijn. Gelet op het grote maatschappelijke belang heeft het college daarom besloten perceeleigenaren nog meer dan nu te ondersteunen. Met behulp van het onderzoek en de ervaringen van inwoners tot nu toe kunnen we een aanvullend maatregelenpakket opstellen. De doelstelling is om de kosten voor inwoners te beperken en daarvoor passende regeling uit te werken.’

De gemeente wil met aannemers en hoveniers een werkwijze ontwikkelen die leidt tot 'wederzijdse kostenreducties'.

Ook gaat Laren bekijken of bij deze sector 'mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of vakmensen in opleiding' kunnen worden ingezet. Verder is gezamenlijke inkoop van materiaal een idee.

Een eveneens opvallende denkrichting is andere overheden te laten betalen voor de Larense expertise.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.