Acuut probleem rechtswinkel Hilversum

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

Hilversum De Rechtswinkel Hilversum kampt met acute problemen op het gebied van financiën en huisvesting.

Uit het jaarverslag van de stichting blijkt dat vorig jaar 921 kwesties werden behandeld, ongeveer evenveel als een jaar eerder. In 81,7 procent van de gevallen konden de medewerkers - die ieder spreekuur worden bijgestaan door een advocaat - zelf de cliënt op weg helpen.  Net als voorgaande jaren komt driekwart van de cliënten uit Hilversum. De rechtswinkel maakt zich zorgen over de huisvesting in het gemeentelijke huurpand aan de Herenstraat (bij de Zeedijk). ,,In 2011 kregen wij van de gemeente Hilversum nog een eenmalige bijdrage van 3.000 euro als huurgewenning. In 2012 moesten wij het zonder deze extra bijdrage doen en dit vertaalde zich helaas in een negatief exploitatiesaldo, ondanks al onze pogingen om de kosten te beperken."Lichtpuntje is dat de vrijwillige bijdragen van cliënten vorig jaar meer geld in het laatje hebben gebracht. Er is bijna duizend euro meer opgehaald. Dat neemt niet weg dat de rechtswinkel dringend op zoek is naar medehuurder voor haar in 2011 heropende (zie foto) pand. ,,Dat is essentieel voor ons voortbestaan", aldus het bestuur. ,,Aangezien wij slechts 2 à 3 dagdelen per week gebruik maken van het pand, zou een gezamenlijk gebruik geen probleem moeten zijn. Het naar rato van het gebruik verdelen van het pand zou in deze economisch zware tijd een oplossing kunnen zijn voor maatschappelijke organisaties die door het afbouwen van subsidies in de problemen komen." Een zoektocht heeft nog geen serieuze gegadigde opgeleverd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.