Cruijff court Baarn uitgesteld

Hans van Keken
Baarn

De aanleg van het in de buurt omstreden Cruyff Court op het trapveld aan de Krabbelaan in Baarn is minimaal zes weken uitgesteld. De gemeente was er ten onrechte vanuit gegaan dat er geen omgevingsvergunning voor het project nodig was.

De omwonenden en gebruikers van het trapveld zijn gisteren schriftelijk op de hoogte gebracht. De aanleg van het omheinde kunstgrasveld zou maandag beginnen. Toen er halverwege de dag nog steeds geen activiteit viel te bespeuren rees al het vermoeden dat er iets mis was.

Burgemeester en wethouders hebben de benodigde omgevingsvergunning vrijdag alsnog verleend. Belanghebbenden kunnen zes weken lang bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Baarn heeft toegezegd gedurende deze periode niet met de aanleg te beginnen. Het natuurgras blijft dus in elk geval tot minimaal eind juni liggen.

Ballenvangers

De vergunning is niet nodig voor de het gegeven dat natuurlijk gras wordt vervangen door kunstgras. Het neerzetten van de ballenvangers van vier meter hoog is volgens het op dit moment geldende bestemmingsplan daarentegen wel vergunningplichtig (want hoger dan 3,5 meter). Ook blijkt nu dat voor het Cruyff Court de grond dertig centimeter moet worden afgegraven, en ook daar is een vergunning voor nodig.

De gemeente Baarn heeft overigens een nieuw bestemmingsplan voor onder meer het trapveld in procedure. Op basis van dat plan waren geen vergunningen nodig geweest voor hek en afgraven. Tegen dit in procedure zijnde bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend.

Baarn overlegt met de aannemer over een nieuwe planning. Onduidelijk is nog of de vertraging financiële gevolgen heeft.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.