Drie rotondes en een nieuwe brug voor Gooilandseweg bij Weesp

Zwaar ongeval in 2011 op de Vechtbrug bij Weesp. Archieffoto: Studio Kastermans

Zwaar ongeval in 2011 op de Vechtbrug bij Weesp. Archieffoto: Studio Kastermans

Tamar de Vries

In de Gooilandseweg (N236) bij Weesp worden drie rotondes aangelegd en er komt een nieuwe brug over de Vecht. De plannen maken deel uit van de reconstructie van de weg tussen Bussum en Weesp, waarover omwonenden eind vorig jaar al zijn ingelicht. Binnenkort moet de gemeenteraad van Weesp een besluit nemen over de aanpassing van het bestemmingsplan.

De rotondes komen te liggen bij de kruisingen met de Lage Klompweg, de Dammerweg (N523) en ter hoogte van de ’s-Gravelandseweg. Het project reconstructie N236 behelst de verbreding van de Gooilandseweg, verbreden van de afstand tussen de weg en het fietspad door de aanleg van een vier meter brede berm. Ook het fietspad moet breder worden omdat er twee stroken zijn in beide richtingen.

Dat er een nieuwe Vechtbrug komt in de N236 komt te liggen, kan het einde betekenen van een al lang bestaande gevaarlijke situatie. Op de smalle brug zijn al veel ongelukken gebeurd. In april 2008 kwam een inwoner van Nederhorst den Berg met zijn brommer op de brug om het leven. Vlak daarna besloot de provincie in te stemmen met een onderzoek naar mogelijkheden van verbreding.

Extra gevaarlijk is de Vechtbrug door de naast de rijbaan liggende (brom)fietsstroken. Die liggen iets hoger dan de rijbaan. De opstaande rand van de fietspaden zijn gevaarlijk als twee brede voertuigen op de rijbaan elkaar passeren zonder vaart terug te nemen. De Gooilandseweg geldt als een van de gevaarlijkste provinciale wegen van het land.

In 2009 meldde deze krant al dat de reconstructie van de N236 door financiële tegenvallers keer op keer was uitgesteld. Destijds zijn eerst de faunapassages bij Ankeveen aangelegd. Het hele project N236 wordt ’getrokken’ door de provincie Noord-Holland. Voor Weesp brengt de reconstructie geen kosten met zich mee. Alleen het bestemmingsplan Landelijk Gebied moet worden aangepast. In het verleden heeft Weesp bij het opstellen van het bestemmingsplan al rekening gehouden met het toekomstige ’duurzaam veilig’ maken van de Gooilandseweg. Om de herinrichting uit te kunnen voeren en de nieuwe brug te bouwen, zijn gronden nodig aan de zuidzijde van de N236. Begin dit jaar zijn er gesprekken gestart met grondeigenaren. Ook is de provincie met de gemeente Weesp in gesprek over de grondverwerving. Haarlem verzekert dat de benodigde budgetten al zijn gereserveerd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.