’Onderzoek naar brandrisico tankstation Laren nodig’

© foto holland media combinatie

1 / 2
Jan van Ommen
Laren

Een breuk in een brandstofslang van een tankwagen kan zo tot een enorme, zogeheten ’plasbrand’ leiden en dan zit je niet zo veilig, even verderop in je rietgekapte woning aan het Zevenend in Laren, zo maakte verhuurder en vastgoedbeheerder Wil Willenborg bij de Raad van State duidelijk.

Willenborg eist dat zijn neef, uitbater van het gelijknamige garagebedrijf, meer maatregelen neemt om het onbemande tankstation brandveiliger en up-to-date te maken.

Zo zou het autobedrijf van zijn neef meer stappen moeten zetten om een zogenoemde grote plasbrand te voorkomen. Een kleine plasbrand kan ontstaan als iemand staat te tanken en de brandstofslang breekt. Dan ontstaat een plas brandstof die in brand kan vliegen. Een grote plasbrand kan ontstaan als de toevoerslang van de tankwagen, die de tanks bijvult, breekt. Dan ontstaat een grote brand die over kan slaan op omliggende gebouwen. Het autobedrijf vindt die kans verwaarloosbaar omdat de brandstof via een goot wordt afgevoerd. Maar uit onderzoek bleek dat die goot verstopt kan raken en dat de kans op een grote plasbrand wel degelijk reëel is.

Rechtbank

Volgens vastgoedman Willenborg heeft de gemeente Laren bij het vaststellen van de brandveiligheids- en risicocontouren rond het tankstation geen rekening gehouden met de woningen en kantoren die zijn eigendom zijn. Immers, Willenborg is tevens eigenaar van het terrein waarop het garagebedrijf en tankstation staan. De gemeente had om die reden het gehele perceel met alle gebouwen per abuis bij het ’garagebedrijf plus tankstation’ gerekend. De Amsterdamse rechtbank was het eens met Willenborg en droeg de gemeente Laren op haar huiswerk over te doen.

Talpa

De gemeente legde zich bij de uitspraak neer. Maar Auto Willenborg niet. Die ging bij de Raad van State in hoger beroep. Of dat veel uithaalt valt te bezien. Het autobedrijf was niet aanwezig op de zitting. De Raad van State vroeg aan de gemeentewoordvoerster wat er moet gebeuren als de uitspraak blijft staan. ,,Dan zal er in ieder geval een nieuw onderzoek naar het risico van de grote plasbrand voor de omringende woningen en kantoren (Talpa, red.) moeten komen. Overigens gaat het bij de rieten kap om een nieuw dak dat geheel gesloten is uitgevoerd en tegen brandoverslag is geïmpregneerd.” Maar wie dat onderzoek moet uitvoeren: de gemeente, Autobedrijf Willenborg zelf, of de milieudienst, dat kon de Larense woordvoerster niet zeggen.

Dwangsom

Vastgoedbeheerder Wil Willenborg is sowieso niet zo te spreken over de handelwijze van de gemeente Laren. Na de rechtszitting zei Willenborg dat de gemeente Laren het autobedrijf van zijn neef de hand boven het hoofd houdt. Behalve de kwestie over de brandveiligheid loopt er nog een procedure over drie ondergrondse brandstoftanks. ,,Die zitten sinds 1994 in de grond en hadden al in 2009 gekeurd moeten zijn. En dat is nog steeds niet gebeurd. Afgelopen april won ik nog een rechtszaak tegen de gemeente en die is nu eindelijk begonnen met een dwangsomprocedure tegen het tankstation. Eigenlijk moeten er nieuwe tanks in de grond en moet mijn neef een financiële zekerheidsstelling van 250.000 euro per tank hebben, zodat de grond gesaneerd kan worden als er iets mis blijkt te zijn.”

In ieder geval doet de Raad van State binnen zes à twaalf weken uitspraak over de brandveiligheidseisen in de omgevingsvergunning. Mogelijk komt de dwangsomprocedure over de tanks later dit jaar ook bij de Raad van State terecht.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.