Wethouder doet 'stinkende best' voor behoud verpleegzorg Soesterberg

Soest

Soester wethouder zorg Peter van der Torre gaat zijn ’stinkende best doen’ voor behoud van verpleegzorgplaatsen in Soesterberg. Zo verzekerde hij de actiegroep ’De Heybergh moet open blijven’, die maandag op het gemeentehuis bijna 2500 handtekeningen overhandigde als protest tegen de voorgenomen sluiting per 1 mei 2016 van het zorgcentrum door Zorgpalet Baarn-Soest. De ouderen worden daardoor in hun laatste levensfase uit hun vertrouwde omgeving gehaald.

,,De gemeente staat er juridisch buiten, maar is wel verantwoordelijk voor goede zorg in Soest’’, aldus de wethouder. Hij zegt voor een voldongen feit geplaatst te zijn door het ’eenzijdig’ genomen besluit door Zorgpalet vlak voor de zomervakantie. ,,College en raadsleden dachten nog in gesprek te zijn over mogelijkheden.’’

Net terug van vakantie heeft Van der Torre zijn agenda leeggemaakt om overleg te plegen met alle betrokken partijen. ,,Ik ga er vanuit dat de gesprekken tot iets zullen leiden, maar garanties kan ik niet geven.’’

Locoburgemeester Marcel Adriani noemde de betrokkenheid in de samenleving ’hartverwarmend’. Honderden mensen namen onlangs deel aan een protestmars met veel toeters en bellen.

Woordvoerder Nico Eken van de actiegroep sprak de vrees uit dat het geplande overleg van de gemeente slechts ’schijnbewegingen’ zijn. ,,We moeten niet nagaan wat er tot nu toe mis is gegaan. Ga niet zwarte pieten, maar maak een plan B.’’ Hij is bang dat het allemaal te lang in beslag neemt, omdat de ontmanteling niet is stopgezet. Door de onrust kiezen sommige bewoners al voor een ander tehuis. Eken pleit voor een jaar uitstel.

Officieel lopen de geldstromen voor verpleegzorg langs de gemeente heen. Eken wees erop dat Soest wel zeggenschap heeft met de wmo ,,Je kan creatief denken in de trant van: jij mag thuiszorg doen als je dat gebouw ook exploiteert.’’ Hij merkte op dat meer kleine kernen proberen dit probleem te tackelen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.