Opinie: Houding Demirkan mokerslag voor de lokale politiek

Raadslid Fatih Demirkan.© Foto gemeente Hilversum

Valentijn Bartels

De stuitend arrogante houding van spookraadslid Fatih Demirkan is een mokerslag voor de Hilversumse politiek.

Ligt het wangedrag aan de ruimte die de wet hem biedt of aan de houding van het afwezige raadslid? Aan allebei. Zelf beroept Demirkan zich op de mogelijkheid die de wetgever hem laat om al sinds september in het buitenland te vertoeven, terwijl hij ondertussen maandelijks 1460 euro opstrijkt voor niks doen. De lokale democratie zoals de wetgever die op papier heeft gezet werkt niet, is zijn stellige overtuiging. Sterker nog, de Nederlander van Turkse afkomst bedankt de wetgever voor deze mogelijkheid.

Akkoord, het tenenkrommende fenoneem spookraadslid is niet door Demirkan uitgevonden. Er moet dan ook nodig aan de wet worden gesleuteld waardoor onwillenden als hij geen ruimte krijgen om geld uit de belastingpot te krijgen, zonder daar moeite voor te doen. Nog erger is dat er een raadszetel, nota bene meegesmokkeld van zijn oude fractie D66, totaal onbenut blijft. Het huidige politieke systeem stuit al op veel wantrouwen, dit voorval zal dat alleen maar vergroten. Het is de hoogste tijd dat raadsleden elk jaar worden beoordeeld op het werk dat zij verzetten. Fysieke aanwezigheid bij vergaderingen kan in dat geval een beoordelingscriterium zijn.

Erger is de houding van het raadslid dat voor een taalcursus in het buitenland zit. Demirkan wijst hooghartig naar de wetgever die faalt, maar lijkt vergeten dat híj degene is die zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger ontloopt. Stemvee en meelopers noemt hij collega-raadsleden denigrerend. Behoorde Demirkan maar tot het stemvee, dan had hij in elk geval nog gebruik gemaakt van zijn zetel in de gemeenteraad. Nu bedriegt hij kiezers door niemand te vertegenwoordigen.

Het verkrijgen van een royale beloning voor niks doen, ziet de taalcursist als volkomen terecht. Demirkan dreigde direct met juridische stappen om alle schade te verhalen als de gemeentelijke juristen ’domme dingen’ zouden doen. Bovendien betitelt het afwezige raadslid de verspilling van belastinggeld en een zetel als ’niet relevant’. Demirkan moet zich toch eens afvragen of hij überhaupt wel geschikt is als volksvertegenwoordiger.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.