Minder werklozen, meer vacatures in regio

Eddie de Paepe
Hilversum

Beduidend minder nieuwe werkloosheidsuitkeringen en meer vacatures, zowel in de eigen regio als in Amsterdam en omgeving en Midden-Utrecht. Dat is het beeld dat oprijst uit de jongste regionale arbeidsmarktcijfers van het UWV.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de UWV-regio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht is in de eerste negen maanden van dit jaar - vergeleken met vorig jaar - met tien procent gedaald. Landelijk was dat twaalf procent.

In Gooi en Vechtstreek zorgden met name de sectoren zakelijke diensten (inclusief uitzendbureaus) en zorg & welzijn voor deze daling. Het aantal uitkeringen daalden in een jaar tijd van 5903 naar 5691. Met een WW-percentage van 4,5 zit deze regio onder het landelijk gemiddelde (4,8).

De cijfers voor de regio’s Amersfoort en Midden-Utrecht zijn zelfs nog iets rooskleuriger. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de héle provincie Utrecht daalde met elf procent.

De regio Amersfoort (-16%) deed het met name door de sector zakelijke dienstverlening beduidend beter dan de regio Midden-Utrecht (-10%), dat het moet hebben van hebben van de zakelijke diensten en zorg & welzijn. Het WW-percentage in heel Utrecht bedraagt 4,1 procent.

Arbeidsmarkt

Vorige week presenteerde UWV Regio in Beeld 2016, een analyse die inzoomt op de regionale arbeidsmarkt. Eerste conclusie is dat het aantal banen in het Gooi en de Vechtstreek dit jaar met 0,9 procent toeneemt. Voor volgend jaar wordt een iets kleinere stijging van 0,7 procent voorspeld. Het totaal aantal banen (vol- en deeltijd) komt dan uit op 105.500.

Grote groeiers zijn ’overige zakelijke diensten’, bouwnijverheid en groothandel. Het aantal banen van zelfstandigen - de regio telt er nu ruim 26.000 - neemt sneller toe dan van werknemers. De sterkste vergrijzing van de werkzame beroepsbevolking zit in het openbaar bestuur en het onderwijs, maar in de sector zorg & welzijn werken - absoluut gezien - de meeste 50-plussers.

Detailhandel

In de jaren 2015 en 2016 zijn in de regio bijna 15.000 vacatures ontstaan, waarvan de detailhandel een substantieel deel (3.200) voor haar rekening neemt. In de top tien van openstaande vacatures naar beroep (in de eerste helft van 2016) staan software- en applicatieontwikkelaars bovenaan. Bijna even gewild zijn verzorgenden en callcentre-medewerkers en ander verkopers. Het beroep met de hoogste instroom in de WW is ’administratief personeel’.

Techniek

De UWV verwacht dat het aantal vacatures in de regio - na de daling in de jaren 2013, 2013 en 2014 - verder toeneemt. Op het ogenblik zijn er in het Gooi en de Vechtstreek ongeveer evenveel vacatures als werkzoekenden. Vraag en aanbod sluiten echter niet op elkaar aan, wat met name in de techniek voor problemen zorgt.

Werkzoekende kunnen hun kansen niet alleen vergroten door te kijken naar alternatieve beroepen en bij- of omscholing, maar ook door (net als werkgevers) hun zoekgebied uit te breiden. Het Gooi en de Vechtstreek heeft een negatief ’pendelsaldo’: maar liefst 45 procent werkt buiten regio.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.