Remkes spreekt van kippendrift rond Heijman

Alexander Poort
Bussum

,,De opkomst van de sociale media leidt soms tot een toenemende kippendrift in de lokale politiek.’’ Dit zei Commissaris van de Koning Johan Remkes tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Burgemeesters in De Rode Hoed in Amsterdam.

’Kippendrift’ betekent ’nodeloze opwinding’. Als voorbeeld haalde Remkes hiervoor de rel rond de Bussumse burgemeester Henk Heijman aan. Die kwam onder vuur te liggen doordat hij - mogelijk - onterecht had gedeclareerd.

Nog voor het onderzoek was afgerond leidde het rumoer tot het vertrek van Heijman. De pers en de sociale media zorgden voor ’een polariserende en levendige polemiek’ maar droegen niet bij aan ’een opbouwende, probleemoplossende houding’, sprak Remkes in De Rode Hoed.

Hij gebruikte de Bussumse situatie, naast enkele andere voorbeelden, in een pleidooi voor meer wettelijke bevoegdheden voor de Commissaris van de Koning om in te grijpen bij ’taakverwaarlozing’ door een gemeente. Zo zou Remkes graag zien dat een CvdK de mogelijkheid krijgt om een regeringscommissaris aan te stellen in een wanpresterende gemeente.

Ook pleitte Remkes voor de bevoegdheid om een gemeente te dwingen mee te werken aan een herindeling, of om een gemeenteraad tussentijds te ontbinden voor nieuwe verkiezingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.