Honderd huurhuizen erbij tot 2022 in Blaricum

Joost Reijnders
Blaricum

Villadorp Blaricum is er niet alleen voor de rijken, ook mensen met een minder diepe beurs moeten er kunnen wonen. Daarom is besloten de komende vier jaar honderd sociale woningen extra te bouwen in het dorp.

Over de bouw heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties De Alliantie en Het Gooi en Omstreken en met de huurdersorganisaties van beide corporaties. Wethouder Liesbeth Boersen van volkshuisvesting laat weten: ,,Zo blijft wonen in Blaricum ook mogelijk voor mensen met lagere inkomens. Deze gezamenlijke afspraken zijn een mooie basis om de komende jaren samen verder invulling aan te geven.’’

Het voornemen om extra huurwoningen te bouwen is al vastgelegd in de woonvisie voor de regio en de woonagenda voor Blaricum. Speciale aandacht is ervoor huisvesting van jongeren en senioren. Door betaalbare nieuwbouw te realiseren voor senioren, kan de doorstroming bevorderd worden, Nu nog blijven senioren nadat de kinderen de deur uit zijn vaak in hun ruime (goedkope) sociale huurhuis wonen, waardoor jonge gezinnen met een kleine beurs heel lang op wachtlijsten staan voor een huurhuis.

Duurzaam

De woningen die in de Blaricummermeent gebouwd gaan worden zijn wat energieverbruik betreft toekomstbestendig: zo worden ze niet aangesloten op het aardgasnet. Op die manier dragen de woningcorporaties bij aan het streven het bezit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.