Baarnse steun voor Nationaal Zorgfonds groeit

Jetty Claus
Baarn

Groeiende belangstelling is er onder de Baarnse inwoners voor één Nationaal Zorgfonds. Tweehonderd mensen hebben zich aangemeld als ondersteuner van dit pleidooi om de macht van de zorgverzekeraars en de marktwerking een halt toe te roepen. Landelijk staat de teller op 123.000. ,,Op naar de miljoen. Dan kunnen ze niet om ons heen”, aldus actievoerster Sandra Mets.

Ook de in Baarn wonende minister voor volksgezondheid Edith Schippers heeft zaterdag korte tijd stilgestaan bij de kraam van het Nationaal Zorgfonds op het Zorg en Welzijnplein van het Cultureel Festival. ,,Je moet me nog maar eens overtuigen”, zei ze en wandelde door zonder er inhoudelijk op in te gaan. Er werden alleen zaterdag al zeventig ’vrienden’ geworven. ,,Met één nationaal zorgfonds komt er een einde aan onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico. Als veel kiezers ons steunen , loopt het de Haagse politiek dun door de broek”, aldus Mets, plaatselijk bekend als SP-vrouw.

Volgens Mets is het geen actie, waarbij de rode SP-jassen van stal worden gehaald. ,,Onze partij is een vehikel om de discussie op gang te brengen, maar ook de partij 50 plus en FNV staan erachter. De plaatselijke steun komt uit alle lagen van de bevolking. Ook mensen in Hoog Baarn melden zich aan.”

Het comité Nationaal Zorgfonds ging langs de deuren, verspreidde 4500 brieven en hield onlangs een bijeenkomst in theater De Speeldoos.

Ook zijn er sympathisanten onder Baarnse fysiotherapeuten. Schrijnend noemen zij het dat mensen zorg onthouden wordt, omdat het eigen risico almaar stijgt en het basispakket wordt ’uitgekleed’.

Volgens Mets is tachtig procent van de mensen ervoor om het tien jaar geleden afgeschafte Ziekenfonds in ere te herstellen. ,,Indertijd betaalde ik als fondspatiënt maandelijks 54 euro voor een heel gezin, moet je nu zien. Mensen gaan helemaal niet zo snel naar de dokter, zoals wordt beweerd, blijkt uit onderzoek. Zeker ook omdat zij het eigen risico niet meer kunnen betalen. Iemand met een gebroken arm liep bij de spoedeisende hulp weg na vijf uur, omdat-ie bang was dat het van het eigen risico zou afgaan. Als je voor een ziekenhuis in Dokkum een hartaanval krijgt, is er geen cardiologieafdeling en moet je naar Leeuwarden”, aldus Mets.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.