Regio Gooi krijgt meer ruimte voor nieuwe inwoners

Casper van den Broek
Hilversum

De regio Gooi en Vechtstreek krijgt de komende jaren meer ruimte voor nieuwe inwoners. Door de vergrijzing komen er meer woningen vrij en ook de bouw en verbouw van woningen komt weer op gang. Het gevolg is dat de vraag nu kleiner is de capaciteit. Vooral bij Amsterdammers is de regio nog altijd razend populair.

Een en ander blijkt uit de Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016, waarin de woningvraag, de capaciteit en productie van woningen in het noordelijke deel van de Randstad op een rijtje worden gezet. Volgens deze analyse is de druk op de woningmarkt nog erg groot, maar zijn er grote regionale verschillen. Vooral historische steden als Amsterdam en Utrecht puilen uit.

Voor de regio Gooi en Vechtstreek ligt dat duidelijk anders. Alleen al vanuit Amsterdam kwamen hier 2400 mensen wonen. Vanuit hier vertrokken 1800 mensen richting Amsterdam. Het Gooi is dus in trek. Ook kwamen hier meer Almeerders (600) dan dat er bewoners van hier naar Almere vertrokken (500).

Wel behoort de regio Gooi en Vechtstreek tot een van de weinige gebieden met een negatieve natuurlijke aanwas. Er overlijden meer mensen dan dat er kinderen geboren worden. ’In regio’s zoals Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek ontstaat hierdoor in toenemende mate ruimte voor vestiging van buiten de eigen regio’, aldus de monitor.

Woonwensen

Daar komt nog eens bij dat de Gooise woningbehoefte op dit moment geringer is dan de plancapaciteit aan te bouwen en te verbouwen woningen. In het Gooi is het verschil vrij klein. In buurgemeente Almere is de capaciteit bijna twee keer zo groot als de behoefte, terwijl in Amsterdam de behoefte weer groter is dan de capaciteit. Dat wil overigens nog niets zeggen over de werkelijke behoefte aan woningen. Zo is het aanbod van woningen in Almere dus erg groot, maar dat komt mede omdat zij niet aansluiten bij de woonwensen van veel mensen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.