Mooi Gooi: Blik op vesting Muiden en het nieuwe land

Foto: Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Tamar de Vries
Muiden

Toen de restauratie van de toren van de Grote of Sint Nicolaaskerk in Muiden klaar was, maakte fotografe Daniëlle van Coevorden deze foto. De kerktoren is niet zo heel hoog maar toch heb je prachtig uitzicht over de Noordpolder beoosten Muiden, het IJmeer en een héél in de verte Almere.

Van de grote stad in het nieuwe land zijn rechts de ’torenflats’ bij Muiderzand. Aan de heiïge einder zijn vaag de contouren van de WTC Carlton-toren in Almere Stad zichtbaar. De WTC-toren is die grote links, rechts ernaast zijn kleinere broertje, de toren Martinez.

Terug naar het stadsbeeld van Muiden. Op de voorgrond is duidelijk te herkennen het Muizenfort. Direct erachter liggen de landerijen van de Noordpolder. Ooit was er een plan om deze polder aan te wijzen als waterbergingslocatie. Het plan is nooit uitgevoerd, mede vanwege verzet van de boeren in de Noordpolder. Die weiden er hun schapen en er staan woonhuizen tussen de weilanden. Zoals bij het kluitje huizen waar aannemingsbedrijf Du Pau is gevestigd. De Noordpolderweg gaat daar over in de Dijkweg. In de Noordpolder is nog steeds de zilte invloed van de voormalige Zuiderzee merkbaar, waardoor typische zoutmijdende planten (waterplanten) hier niet voorkomen. De graslanden zijn ogenschijnlijk geheel bedekt met monotone en soortenarme beemdgras- en raaigrasweiden. De sloot- en oevervegetaties bieden echter een grote rijkdom en variatie. De open weidegebieden vervullen een belangrijke functie als broedgebied voor weidevogels zoals grutto, tureluur, kieviet en scholekster.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.