Wijdemeren: vooraf meepraten vervangt inspraakballast

Ronald Frisart
Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren gaat de ’participatie’ van burgers aanpassen. De niet erg effectieve inspraak als een bouwplan al helemaal in de steigers staat, wordt vervangen door meepraten in een vroeg stadium, zodat aanpassingen nog goed mogelijk zijn. De wettelijke procedure om bezwaar te maken blijft daarnaast bestaan.

Een voorstel daartoe van burgemeester en wethouders kan rekenen op algemene instemming van de Wijdemeerse politiek. Dat bleek woensdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie ruimte en economie.

De vernieuwing gaat over ruimtelijke plannen (bouwplannen) die niet passen binnen het bestemmingsplan. In de woorden van wethouder Theo Reijn: „We gaan belanghebbenden er aan de voorkant bij betrekken in plaats van inspraak als een plan al in beton is gegoten.” Op die manier hopen college en raadscommissie burgers meer reële invloed te geven dan nu bij inspraakprocedures mogelijk is. Daarvoor is een stappenplan opgesteld, dat aanwijzingen geeft wat er moet gebeuren voor welk soort plan. Neemt een bedrijf, een particulier of de gemeente het initiatief tot een bouwplan, dan moet deze initiatiefnemer zorgen voor informatie aan belanghebbenden en overleg met hen. Dat kan bijvoorbeeld met een inloopavond of door de vorming van een klankbordgroep.

Dirk Vroegindewei (PvdA/GroenLinks) wees er wel op dat ’mensen niet moeten denken dat nu alle plannen mogelijk worden’. Hij vroeg de wethouder dat aan burgers goed duidelijk te maken.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.