Zorgen over kleiner worden woordenschat schooljeugd Soest

Hans van Keken
Soest

Kinderen hebben door veel te spelen met elektronica en te weinige lezen steeds minder woordenschat. Er wordt vaak niet genoeg met ze gepraat. Hun schoolprestaties gaan achteruit.

Het is iets waar veel schoolbestuurders in de regio zich in toenemende mate zorgen over maken, stelt Luuk Schumer, voorzitter van Eem-Vallei Educatief.

De regionale koepel van openbare scholen in Eemland moest deze week bekend maken dat de Prins Willem Alexander school (PWA) in Soest van de onderwijsinspectie het oordeel ’zeer zwak’ had gekregen. Ook het mindere (voor-)lezen en praten speelt daar een rol in, stelt hij.

Niet dat dat de enige oorzaak is, benadrukt hij. Schumer neemt samen met de school alle verantwoordelijkheid voor dit pijnlijke predicaat, voor het eerst uitgedeeld in Soest. ,,We waren erdoor verrast. Wisten dat het niet goed ging. Zo heeft de school steeds meer leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Daar hebben we niet tijdig op ingespeeld”, erkent hij.

Ook speelt mee dat de school door de geringe grootte combinatieklassen vormde, wat achteraf niet gelukkig uitpakte. Zo liet de aansluiting van de onderbouw op groep 3 te wensen over, legt de bestuursvoorzitter uit.

Mokerslag

De school schoot tekort in rekenen en taal. Toen daarbij ook nog het didactisch handelen onvoldoende bleek, was het eindoordeel van de inspectie de bekende mokerslag. De twee voorafgaande jaren had de school al het oordeel ’zwak’ gekregen. Gevolg is dat er nu zeer intensief toezicht komt en een projectdirecteur is aangesteld.

De PO-raad, koepel van schoolbesturen, is gevraagd een diepteanalyse uit te voeren. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak. Ook komt er een ’vliegende brigade’ die leerkrachten gaat helpen bij het verbeteren van de lessen.

Allochtoon

Het groeiende aantal leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond speelt de school ook parten. En niet alleen de PWA.

Ook De Egelantier, een andere openbare school in Soest, heeft te maken met een relatief hoog aantal kinderen met allochtone achtergrond. ,,Maar daar werken ze daar al jaren mee”, aldus Schumer.

Hij bevestigt dat de Prins Willem Alexander School de laatste jaren leerlingen is kwijtgeraakt. ,,Sommige ouders voelen zich niet thuis op een gemengde school”, verklaart Schumer.

Optimistisch

Schumer is optimistisch dat de school het gaat redden en niet hoeft te sluiten over een jaar. ,,Ik weet dat je hier veel en veel beter uit kunt komen. Beter dan dit kun je het niet krijgen.”

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.