Vivium en Zorggroep Almere werken samen bij revalidatie ouderen na beroerte

Opening van Flevoburen, in mei 2011. Archieffoto Studio Kastermans

Tamar de Vries
NaardenAlmere

Revalidatiecentrum Naarderheem en revalidatiecentrum Flevoburen in Almere gaan samenwerken in de zorg voor ouderen. Het gaat om de zorg voor ouderen die een beroerte (cva, cerebrovasculair accident) hebben gehad. Naarderheem valt onder Vivium Zorggroep en Flevoburen is onderdeel van Zorggroep Almere.

De revalidatiezorg gaat dus de brug over, melden beide zorgorganisaties. De samenwerking richt zich in eerste instantie op kennisuitwisseling. Er wordt gekeken welke therapieën het meest effectief zijn, hoe de zorg in beide instanties is georganiseerd en hoe de scholing voor medewerkers is geregeld.

Na een beroerte is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met nazorg en revalidatie. De specialisten ouderengeneeskunde uit Naarderheem werken samen met specialisten van Tergooi Ziekenhuizen. Die kennis wordt gedeeld met Zorggroep Almere, die op haar beurt samenwerkt met het Flevoziekenhuis. Flevoburen is zelfs gevestigd in het Flevoziekenhuis.

De samenwerking heeft vooral betrekking op uitwisseling van kennis en ervaring, benadrukt Roel Sluitman namens Vivium Zorggroep. Omdat Naarderheem samenwerkt met het VU Medisch Centrum en hogescholen, profiteert het Almere ook van wetenschappelijke onderzoek dat op locatie wordt gedaan. ,,In de geriatrische revalidatiezorg is nog weinig onderzoek gedaan’’, zegt Sluitman.

,,Mensen die revalideren na een beroerte komen meerdere keren per week naar het behandelcentrum. Mensen uit het Gooi gaan zoveel mogelijk naar Naarderheem, Almeerders naar Flevoburen’’, aldus Sluitman. Voor Marie-Louise Bekhuis, manager specialistische verpleeghuiszorg Zorggroep Almere, is de meerwaarde van de samenwerking gelegen in het veiligstellen van de kwaliteit van de zorg. ,,Vanuit de beroepsgroep en verzekeraars worden eisen gesteld aan de omvang van de doelgroep. In Almere hebben we gemiddeld steeds tien cva-cliënten. In het Gooi zijn dat er meer. Als aantallen stijgen of dalen mag dat niet ten koste gaan van zorgkwaliteit.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.