Zorg CU Huizen over bouw na brand Kerkstraat

Brand aan de Kerkstraat

Brand aan de Kerkstraat© Foto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

De ChristenUnie maakt zich zorgen over wat er op de plek komt van de drie winkels/woningen in de Kerkstraat die vorige week door brand zijn verwoest.

De grote vraag die volgens de partij bij veel inwoners van Huizen leeft na de verwoestende brand is: wat gaat er nu gebeuren met het pand? Ook bij de ChristenUnie leeft die vraag.

Door de brand zijn drie ondernemers hun winkel kwijt: een bloemenzaak, een modezaak en een snackbar. ’Hopelijk vinden zij snel een tijdelijk onderkomen in bijvoorbeeld een van de leegstaande winkelpanden in het Oude Dorp’, meldt de ChristenUnie. ’Maar kunnen deze ondernemers straks weer terugkeren naar hun vertrouwde stek of komt er iets anders voor in de plaats?’

Kenmerkend

Het pand aan de Kerkstraat was volgens de partij ’aantrekkelijk en kenmerkend’ in het dorp; het vormt een overgang tussen het typische kleinschalige oude Huizen en het moderne winkelcentrum.

Lees ook: Zeer grote brand aan Kerkstraat in Huizen

Op sociale media duikt de vraag op of er dan nu een groot en hoog pand zoals de Hema voor in de plaats komt. ’Als ChristenUnie herkennen we dat bij nieuwbouw vaak de tendens is groter te bouwen in vergelijking met wat er stond. Dat lijkt de ChristenUnie niet wenselijk.”

Vragen

Vandaar deze schriftelijke vragen aan het college:

1. Bent u bekend met voornemens van sloop/nieuwbouw van het pand aan de Kerkstraat c.q. voert u hierover overleg met de eigenaar?

2. Bent u bereidt, alvorens er onomkeerbare besluiten zoals sloop worden genomen, met de eigenaar van het pand in overleg te treden over de mogelijkheden om het pand te herbouwen en over eventuele nieuwbouwplannen?

3. Welke ruimtelijke, esthetische en cultuurhistorische kaders worden bij eventuele nieuwbouw toegepast?

4. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat eventuele nieuwbouw zo dicht mogelijk bij de oude situatie blijft? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken? Zo nee, waarom niet?

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.