Wat nou oprotten naar Emmeloord

Ronald Frisart
Hilversum

Het Hilversumse college van burgemeesters wordt niet moe het ’evangelie’ te verbreiden: openheid, transparantie en vooral ’samen met de burgers’. De gemeente, zo krijgen we geregeld te horen, moet niet het voortouw nemen, dat moet de burger doen. En de gemeente helpt een handje om mooie dingen te realiseren.

Alle leden van het college trekken er op uit als ’evangelisten’, maar wethouder Wimar Jaeger misschien nog wel het meest. Niet zo gek, want dit college is vooral zíjn ’kindje’. Hij immers voerde de lijst aan van D66, vorig jaar in Hilversum winnaar van de raadsverkiezingen.

Prachtplan

Uitgerekend Jaeger viel deze week in de raadscommissie economie en bestuur lelijk uit zijn rol. Besproken werd zijn voorstel om in (het centrum van) Hilversum drie grote interactieve beeldschermen neer te zetten. Die moeten duidelijk maken dat Hilversum dé mediastad van het land is.

Jaeger vindt het een prachtplan, maar die dekselse jongens en meisjes uit de raadscommissie begonnen hem dinsdag hinderlijk voor de voeten te lopen. Of het met de centen wel klopte, vroeg de een zich af. En krijgen we op die schermen naast heel veel reclame nog wel iets aardigs te zien? En waarom had de wethouder de commissie niet alle relevante stukken gestuurd? En waarom had hij de keuze voor die schermen niet steviger onderbouwd? Die ontbrekende stukken beloofde hij zo snel mogelijk na te zenden. Daarmee zou zijn plan toch wel gered zijn?

Chagrijnig

Dat viel tegen. Want toen begonnen die rekels hem ook nog door te zagen over overlast (geluid, licht) die zijn prachtschermen misschien opleveren voor mensen die in het centrum wonen. Jaeger werd er chagrijnig van een besloot ze eens precies uit te leggen waar het op staat. Geen nostalgisch geleuter graag over de tijd waarin juffrouw Saartje (van Siebertje) zo populair was. Hallo zeg, het is inmiddels 2015. En het centrum is nu eenmaal dynamisch, dus centrumbewoners moeten niet zeuren.

Ook niet als ze misschien een beetje hinder krijgen van die schermen. Wat Jaeger betreft: weg met de zeurpotten. ,,In Emmeloord is het ook heel mooi wonen’’, beet hij de commissie toe. Die moest maar eens begrijpen dat op bepaalde dingen burgerparticipatie en democratie niet van toepassing is. Het ’samen-evangelie’ geldt niet voor centrumbewoners.

Waarom?

Pardon? Oprotten naar Emmeloord? En dat zegt een wethouder die tot nu toe altijd zo vol was van openheid, transparantie en ’samen met de burger’. En waarom zegt hij dat eigenlijk? Want laten we wel wezen, de meerderheid van de commissie was kritisch maar niet eens heel onwelwillend. De commissie wilde vooral een steviger onderbouwing van de beslissing waarom juist dit schermenproject in uitgekozen. Had de wethouder toegezegd dat fundament te leveren, dan was er best een gerede kans geweest dat hij de commissie aan zijn kant had gekregen.

Dat hij in plaats daarvan koos voor een onverzettelijke, ja zelfs wat agressieve houding, wekt verbazing. Wat zit daar achter? Laten we geruchten dat er al een deal zou zijn gesloten waar Jaeger niet meer onderuit zou kunnen maar terzijde schuiven. Kwade tongen die ongefundeerde beweringen de wereld in slingeren zijn er wel vaker, maar dat betekent nog niet dat we ze serieus moeten nemen. Wie het nuchter bekijkt, ziet vooral een wethouder die zeer gedreven is een in zijn ogen puik plan te verwezenlijken.

Laagje vernis

Tegengas lijkt hij daardoor niet alleen hinderlijk maar ook heel onterecht te vinden. Liever dan zijn plan te zien sneuvelen, ziet hij dwarsdrijvers oprotten, naar Emmeloord desnoods. Een mens hoeft niet eens kwaadsappig te zijn om zich nu toch af te vragen of al dat gepraat over ’samen met de burger’ bij nader inzien misschien een laagje vernis is dat wel erg makkelijk afbladdert.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.