Akkoord VVD en PvdA in Muiden (update)

muiden

De fracties van VVD en PvdA hebben maandagavond bekend gemaakt dat zij een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Er is overeenstemming over zowel het coalitieprogramma als over de te benoemen wethouders.

Het concept zal worden voorgelegd aan de leden van VVD en PvdA, en tot die tijd maken de onderhandelaars een voorbehoud.

Vooruitlopend op de ledenvergadering onderstaand een reactie van de voorzitters:

Fractievoorzitter Jan Hylkema van de PvdA: ,,We zijn blij met het bereikte akkoord en hebben alle vertrouwen in onze coalitiepartner.”

VVD-voorzitter Erik Pieter Vlaanderen: ,,VVD is blij dat de door de kiezer gekozen grootste partijen tot een coalitieakkoord zijn gekomen. De poging om tot een bredere coalitie te komen is niet gelukt. D66 heeft er heden voor gekozen om niet deel te nemen. Dat respecteren wij.”

Zondagavond al liet onderhandelaar Vlaanderen weten dat er op maandag verder gepraat zou worden, met een 'verrassende partij'. Die uitlating bleek onderdeel van een wat schimmig spel dat op een driepartijencoalitie moest uitlopen.

Fractievoorzitter Sandra Deuling (D66) bevestigde de deelname van haar partij aan de besprekingen maandagmorgen. Later op de dag haakten de democraten alsnog af.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.