’Nu ingrijpen bij brandweer Gooi en Vechtstreek’

Een hoogwerker (hier in IJmuiden): levensreddend bij brand in portieksflats. © Archief Ko van Leeuwen

Ronald Frisart
Hilversum

Bij de brandweer Gooi en Vechtstreek moet onmiddellijk worden ingegrepen. Op zijn minst moet heel snel worden gegarandeerd dat de brandweer, ondanks het zomerrooster, snel genoeg bij branden kan zijn en veilig kan werken. Er moet een deskundige, bijvoorbeeld een oud-brandweercommandant, naast de huidige brandweertop worden geplaatst om de ernstige problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen waarmee ook iets wordt gedaan.

Dat stellen de raadsfracties van Hart voor Blaricum (HvB) en de SP in Hilversum. Donderdagmiddag hebben ze hun zorgen en verzoeken neergelegd bij burgemeester Fons Hertog (Huizen).

Hij vervangt de voorzitter van de veiligheidsregio, Hilversums burgemeester Pieter Broertjes, die op dit moment met vakantie is.

Problemen

Bij de brandweer zijn al jaren problemen. De druppel die de emmer voor HvB en SP nu doet overlopen is het probleem met de zomerroosters. Daardoor moet het Hilversumse redvoertuig soms buiten gebruik worden gesteld en bestaat het risico dat een vervangende hoogwerker niet binnen de vereiste tijd op de plek des onheils is.

Volgens SP-fractieleider Bianca Verweij is er een groot probleem met de bedrijfsvoering bij de brandweer. Rob Bruintjes (HvB),spreekt van ’mismanagement’.

Te weinig personeel

Problemen die ze opsommen: deze zomer is er te weinig personeel met als gevolg risico’s voor de veiligheid, er is te weinig opgeleid personeel voor het 2-mansvoertuig dat als eerste uitrukt, waardoor soms een grotere wagen wegens gebrek aan bemanning er niet achteraan kan (risico voor burgers én brandweerlieden), de bedrijfscultuur is verziekt.

Ook commissaris van de Koning Johan Remkes moet in actie komen, vinden HvB en de SP. De Wet veiligheidsregio’s geeft hem de bevoegdheid in te grijpen ’indien de taakuitvoering in de veiligheidsregio tekortschiet’. Daarom gaat ook een schrijven van SP en HvB naar Haarlem. Remkes is met vakantie, maar gedeputeerde Elisabeth Post vervangt hem.

Meldpunt

Behalve pijlsnelle maatregelen om ’de uitruk in het primaire proces’ ook in de zomer te garanderen, en een gedegen onderzoek door een buitenstaander, willen SP en HvB dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorgen en klachten, omdat brandweermensen nu bang zouden zijn voor repercussies als ze intern klagen.

In het Gooise brandweerdocument ’Brandveiligheid op maat’ wordt ook de ’repressieve dekking’ beschreven: binnen hoeveel tijd welke voertuigen bij een calamiteit moeten zijn.

Tekort

Hoewel er staat dat eigenlijk binnen zes minuten een hoogwerker bij oude portieksflats (slechts één vluchtweg) moet zijn, wordt dat in het document opgerekt tot 15 minuten, anders zou er een tekort aan redvoertuigen zijn.

Gemeenteraden moeten kunnen vertrouwen op informatie van hun colleges en de burgemeesters in het veiligheidsbestuur moeten erop kunnen vertrouwen dat de brandweertop adequate informatie geeft. Verweij: ,,Na al die jaren is ons vertrouwen in deze brandweerleiding verdwenen. De problemen met de zomerbezetting bereikten ons dankzij de krant, niet via de brandweer.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.